Leefbaar Zeewolde stelt artikel 36 vragen over locatie carbidschieten

Leefbaar Zeewolde heeft ex artikel 36 vragen gesteld over de door het college aangewezen plek voor het jaarlijkse carbidschieten. Er is voor 2013 gekozen voor de Zeewolderhoek (bij de pont). Dit gebied grenst niet alleen aan een woonwijk, maar ook aan het hondenstrand en een vogelrustgebied, onderdeel van de Natura 2000 zone. Fractievoorzitter Sonneveld: “Het liefst zouden we per direct een andere locatie willen, maar in ieder geval vragen we het college van B en W voor komende jaren met de gemeenteraad alternatieve locaties te bespreken.”

Art. 36 vragen:

Geacht College,

Tijdens het oud- en nieuwsfeest is het in Nederland traditie dat er vuurwerk kan worden afgestoken op oudejaarsdag. Dat is ook in Zeewolde het geval en het Carbidschieten maakt onderdeel uit van deze traditie.
Gezien het gevaar dat met Carbidschieten gepaard gaat is het goed dat de gemeente regulerend optreedt. Echter de huidige locatie voor het Carbidschieten, nabij de Zeewolder Hoek vindt Leefbaar Zeewolde om de volgende redenen ongeschikt. Ten eerste is er de directe nabijheid van een woonwijk waardoor voor de inwoners van deze wijk overlast is te verwachten. Op de tweede plaats is er een hondenstrand aanwezig waar veel mensen ook op oudejaarsdag hun hond vrij laten rondlopen. Ten derde is het schotsveld gericht op een Natura 2000 gebied, wat mogelijk in conflict is met de wet en regelgeving van deze natuurgebieden.

Leefbaar Zeewolde wil daarom de volgende ex artikel 36 vragen stellen.

  1. Kan het college per omgaande een andere plaats aanwijzen voor het Carbidschieten?
  2. Is het college met Leefbaar Zeewolde van mening dat de huidige locatie voor het carbidschieten overlast veroorzaakt voor de inwoners van de naburige wijk, overlast veroorzaakt voor de mensen die het hondenstrand bezoeken, en het Carbidschieten in strijd is met de wet en regelgeving van Natura 2000 gebieden.
  3. Is het college bereid om bij de aanwijzing van een volgende locatie van het Carbidschieten een aantal alternatieven met de raad te bespreken?

Met vriendelijke groet,
Ben Sonneveld
Fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde