Verkiezingsprogramma online!

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Leefbaar Zeewolde op 8 januari 2014 hebben de leden het nieuwe verkiezingsprogramma vastgesteld.

Het  verkiezingsprogramma van Leefbaar Zeewolde, verdeeld over 14 beleidsterreinen,  kunt u hier downloaden (PDF, 1.7  Mb).

LZ_Verkiezingsprogramma_2014-2018-_-draft_vo7.pdf