Leefbaar Zeewolde niet gerust na uitleg Alders over routes Lelystad Airport

Afgelopen woensdagavond, 15 januari 2014, gaf Hans Alders uitleg over de totstandkoming van routestructuren bij een uitbreiding van Lelystad Airport. Het kabinet staat op het punt om Lelystad Airport te laten uitgroeien tot de tweede luchthaven van ons land. In 2020 staan er al 45.000 vliegbewegingen gepland en scenario’s die zijn gepresenteerd in de Business Case Lelystad liggen klaar om dit te laten doorgroeien naar 90.000 bewegingen.

De geplande vliegroutes veroorzaken mogelijk ernstige geluidsoverlast voor ons dorp. Leefbaar Zeewolde blijft kritisch en laat zich niet in slaap sussen door de geruststellende woorden van Alders. Met animatiefilms en een powerpoint presentatie (zie hieronder) gaf Hans Alders woensdagavond een uitgebreide toelichting op de aan- en uitvlieg routes die worden gerealiseerd bij een uitbreiding van Lelystad Airport. Wat duidelijk werd is dat de kaders die door Den Haag zijn vastgesteld tot een krampachtige uitwerking van de routestructuren heeft geleid. Het vasthouden aan de huidige TMA’s (Terminal Manoeuvering Area), gebieden waarbinnen vliegtuigen van en naar Schiphol kunnen vliegen, leidt tot interferentieproblematiek. Vliegtuigen die van Lelystad Airport vertrekken of aankomen zijn daarom gedwongen om op een hoogte van 600 meter langs ons dorp te vliegen want anders interfereren ze met het Schipholverkeer. Dezelfde interferentieproblematiek zorgt ervoor dat de rechtsom variant, waarbij vertrekkende vliegtuigen over de Oostvaardersplassen gaan, niet kan doorgaan omdat wettelijk verplichte hoogtes van 1 km boven het natuurgebied niet kunnen worden gehaald.

Leefbaar Zeewolde wil dat de lokale en provinciale politiek zich in Den Haag laat horen voor aanpassingen van de kaders om een gezond en prettig leefklimaat, niet alleen voor Zeewolde, maar ook voor de hele provincie te behouden.  Sonneveld, fractievoorzitter van Leefbaar Zeewolde, ‘De heer Alders had op de achterkant van de sigarendoos uitgerekend dat er weinig overlast voor Zeewolde zou zijn. Maar waarom zijn er dan na acht jaar steggelen over de routes nu nog geen geluidscontouren beschikbaar en waarom duurt het zo lang voordat de vliegroutes worden vrijgegeven.’ Overigens gaf Alders toe dat er wel degelijk geluidsoverlast zou zijn anders ‘… kunnen er geen vliegtuigen vliegen’.

De lokale politieke partij wil het hier niet bij laten zitten. Sonneveld. ‘We weten in feite nog niets en dat is verbazingwekkend na zo’n lange tijd aan voorbereiding’’.  De lokale partij verbaasd zich ook over het feit dat Biddinghuizen wordt aangemerkt als het dorp wat het het zwaarste te verduren krijgt. Immers, vertrekkende vliegtuigen komen eerst langs Zeewolde terwijl aankomende vliegtuigen na Biddinghuizen ons dorp naderen. In beide gevallen zijn de vlieghoogtes lager dan bij Biddinghuizen. Overigens kunnen de plannen voor het Oosterwold ook de prullenbak in. Het merendeel van de routescenario’s vliegt met twee bochten en op minder dan 600 meter boven dit intergemeentelijke project waar Zeewolde en Almere juist een rustige en landelijke omgeving wilden creëren.

Presentatie van de heer Albers en routesimulaties

Onderstaand kunt u de tijdens de presentatie van de heer Albers gebruikte animatiefilms bekijken. Deze animaties tonen een globaal berekende ‘geluidscontour’ per B+ variant route (de groene vlek). In de bovenste animatiefilm (allermeest gebruikte vertrekroute langs Zeewolde en Biddinghuizen) ziet u dat met name het ‘doorstarten’ net voorbij Trekkersveld een aanzienlijke toename van de contour toont (bij 0.48sec).
(bron: www.alderstafel.nl).

LA_140115_presentatie_alders_route_ontwerpen

Routesimulatie 1 – Naderende vliegtuigen  langs Swifterbant en Dronten
‘Allermeest gebruikt’

Routesimulatie 2 – Vertrekkende vliegtuigen langs Zeewolde en Biddinghuizen
‘Allermeest gebruikt’

Routesimulatie 3 – Naderende  vliegtuigen  langs Biddinghuizen en  Zeewolde
‘Meest gebruikt’

Routesimulatie 4 – Vertrekkende vliegtuigen langs Swifterbant en Dronten
‘Meest gebruikt’