Atletiekbaan gloort aan horizon

In 2011 heeft Leefbaar Zeewolde een motie ingediend bij het college van B&W om de haalbaarheid van een atletiekbaan te onderzoeken. Dit is een lang gekoesterde wens bij sportminnend Zeewolde. Het oorspronkelijke idee was om de locatie van de huidige schaatsbaan in Het Groene Hart een dubbelfunctie te geven. ’s Winters een schaatsbaan en de rest van het jaar een atletiekbaan. Helaas was dat technisch en financieel niet haalbaar.

De Atletiekvereniging heeft eind vorig jaar zelf een Business Case gemaakt waarin zij nieuwe mogelijkheden aangeven. Leefbaar Zeewolde is blij dat er groot draagvlak voor deze plannen is bij de leden van de vereniging. ‘Wij vinden al vele jaren dat een goede accommodatie hard nodig is voor de vele enthousiaste leden van zowel de atletiek vereniging als ook andere loopgroepen. Bovendien kunnen de scholen ook van zo’n accommodatie gebruik maken,’ aldus fractievoorzitter Ben Sonneveld.

In het verleden heeft de gemeente vaker initiële investeringen gedaan in sportaccommodaties waarna de verenigingen zelf verantwoordelijk zijn voor de exploitatie en onderhoud. Leefbaar Zeewolde vindt dat een goed uitgangspunt en wij hopen van harte dat het college van B&W deze plannen omarmt en de gemeenteraad zal vragen akkoord te gaan om deze plannen verder uit te werken. Mogelijk ondersteunt de fractie van Leefbaar Zeewolde dit verzoek met een motie.

Voor meer informatie:

Ben Sonneveld, fractievoorzitter, 06-16782007