Publicatie Leefbaarheidsmonitor 2014

Leefbaar Zeewolde presenteert het rapport (5e)Leefbaarheidsmonitor 2014, eind 2013 uitgevoerd door studenten van Windesheim.

Over welke aspecten van leefbaarheid zijn de inwoners van Zeewolde tevreden en over welke (nog steeds) niet? Welke knelpunten zijn er? Welke aspecten van leefbaarheid zijn verbeterd ten opzichte van voorgaande jaren en welke onderwerpen moeten de komende periode extra aandacht krijgen? Wat vinden de inwoners van Zeewolde belangrijke punten voor een goede leefbaarheid van het dorp? Wat zijn de belangrijkste redenen om in Zeewolde te wonen? Al dat soort vragen zijn in de vorm van een enquete aan honderden mensen voorgelegd.

Goed nieuws

De respons was net als voorgaande keren weer erg hoog. Dat wijst op een grote betrokkenheid van de inwoners bij hun dorp. Zeewoldenaren voelen zich veilig in hun gemeente. 90% beoordeelt de veiligheid overdag met goed tot zeer goed. ’s Avonds is dat een stuk minder, namelijk 67%, maar beide percentages zijn hoger dan in 2009.

Ook is men erg tevreden over het aanbod van gezondheidszorg (72%), al vindt 67% van de mensen dat er een huisartsenpost in Zeewolde moet komen. Men is ook erg tevreden over de recreatie- en sportvoorzieningen. Het rapportcijfer is een 7,4 en dat is wat hoger dan de vorige keer.

Nog steeds vindt een overgrote meerderheid (68%) dat de groei van Zeewolde niet ten koste mag gaan van het dorpse karakter. Maar liefst 77% van de mensen vindt dat er geen woningbouw in de bossen rondom Zeewolde mag komen. In 2009 was dit nog 70%.

Minder positief

Zeewoldenaren vinden dat de sfeer in het centrum wel beter kan. Het rapportcijfer van 6,4 is wat lager dan de vorige keer. Over kunst en cultuur wordt verschillend gedacht. Men mist een theater/bioscoop, maar het aanbod van evenementen wordt wel goed gewaardeerd.

De busverbindingen zijn onvoldoende vinden veel mensen en 60% maakt zich zorgen over de hinder die zijzelf of hun leefomgeving zullen ondervinden door de ontwikkeling van vliegveld Lelystad.

Ruim 69% van de mensen vindt dat er een ambulancepost in het dorp moet komen.

Leefbaarheidskrant_2014

Vijfde Leefbaarheidsmonitor