Uitbreiding Lelystad Airport nu niet doorzetten

Het onderstaande artikel van de hand van Leefbaar Zeewolde fractievoorzitter Ben Sonneveld, SP Tweede kamerlid Eric Smaling en Roel During van de Wageningen Universiteit is onlangs geplaatst op de opiniepagina van het dagblad Trouw.

Artikel:

Staatssecretaris Mansveld heeft het besluit over uitbreiding van Lelystad Airport uitgesteld. De Commissie voor de Milieueffectrapportage moet namelijk een aanvullend advies uitbrengen over de effecten op de natuur. Het is te hopen dat deze blessuretijd benut zal worden om elkaar nog eens goed achter de oren te krabben of dit besluit überhaupt wel positief moet uitvallen. Er zijn dusdanig veel argumenten die tegen het Luchthavenbesluit pleiten, dat de mogelijkheid ten halve te keren niet onbenut moet blijven. En wel hierom zou Mansveld de uitbreidingsplannen moeten staken.

    1. Uitbreiding van Lelystad Airport naar 45.000 vliegbewegingen per jaar moet de toekomstige groei van Schiphol opvangen. Schiphol mag groeien tot 510.000 vliegbewegingen en bij 485.000 vliegbewegingen ontstaat een behoefte aan overloop. Maar juist over de groei van Schiphol wordt met getallen gegoocheld. De Alderstafel ziet een groei van 2,1% per jaar, bekeken vanaf 2009 toen de luchtvaart vanwege de financiële crisis in een dip zat. Kijken we echter naar de groei sinds het begin van deze eeuw, dan zien we dat er slechts sprake is van een groei van 0.2%. Een schoolvoorbeeld van how to lie with statistics. Deze groei lineair extrapolerend zal het aantal van 485.000 pas over 46 jaar bereikt worden. Dan zijn er grotere en stillere vliegtuigen.

 

    1. Uitbreiding van Lelystad Airport tot 45.000 vluchten per jaar zal veel extra overlast veroorzaken voor Flevoland omdat vliegtuigen erboven in een kooitje (een beperkt deel van het luchtruim) moeten vliegen, met een plafond van maximaal 600 meter die interferentie met Schipholverkeer moet voorkomen. Slechts enkele corridors in het noorden bieden de mogelijkheid om Flevoland te verlaten. De inwoners van Zeewolde, Dronten en Biddinghuizen kunnen veel geluidsoverlast verwachten. Ontwikkelingsgebieden zoals het Oosterwold bij Almere en het Fortenveld-Vestingland bij Zeewolde zullen onleefbaar worden omdat aan- en uitvliegroutes op minder dan 600 meter zijn gepland en twee bochten maken die met veel extra lawaai gepaard zullen gaan en directe gevolgen hebben voor de grondexploitatie van de benadeelde gemeenten.

 

    1. Uitbreiding verhoudt zich slecht met de functie van Flevoland als duurzame energieleverancier vanwege de hoogtebeperking voor het bouwen van turbines boven de 146 meter. De plannen van de Federatie Windverenigingen ingevolge het Energieakkoord voor een nieuwe generatie duurzame windmolens van ver boven de 150 meter, kunnen de prullenbak in. Er kunnen slechts kleine vliegtuigen landen in Lelystad, terwijl groter en stiller het duurzaamheidsstreven in de sector is. De kerosine moet worden aangevoerd met vrachtwagens en de schatting is dat het zal gaan om 300 vrachtwagens per dag bij 45.000 vluchten. Het vol gas uitklimmen vanaf de lijn Dronten-Elburg zal eveneens extra brandstof kosten. Verder wordt het vliegveld vooral ontsloten voor auto’s, want het geld voor parkeren is een belangrijk element van het verdienmodel. Tel daarbij op de moeizame bereikbaarheid van het vliegveld per openbaar vervoer en niemand kan dit met droge ogen een bijdrage aan duurzaamheid noemen.

 

    1. Het risico op vogelaanvaringen is niet goed in beeld gebracht, want men veronderstelt dat de vogels zich gelijk gedragen als de ganzen rondom Schiphol. Rond Lelystad zijn sowieso veel meer vogels en meer soorten grote vogels, die bejaagd worden door zeearenden, die gebruik maken van thermiek en op grotere hoogte migreren tussen de wetlands in en rondom de Flevopolder. De Oostvaardersplassen liggen slechts op 8 kilometer van het vliegveld!

 

    1. Tenslotte raken de plannen ook de boeren: er zal nadeelcompensatie betaald moeten worden door het Rijk. De A6 zal verbreed moeten worden op kosten van het Rijk. En de geschatte effecten op de werkgelegenheid tonen een wonderlijk grote bandbreedte, variërend van tweeduizend tot slechts enkele tientallen. Daarbij is nog niet meegerekend een eventueel verlies aan arbeidsplaatsen in de recreatieve sector elders in de provincie.

 

Kortom: een bewindspersoon die iets niét doet verdient soms ook een standbeeld.

Ben Sonneveld, fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde

Eric Smaling, Tweede kamerlid SP

Roel During, senior onderzoeker Alterra, Wageningen Universiteit