Gemeenteraad Zeewolde draagt het college op een krachtig geluid te laten horen aan de Alderstafel

Tijdens de Algemene Beschouwingen van de gemeenteraad van Zeewolde op 30 oktober jl, heeft Leefbaar Zeewolde samen met de ChristenUnie een motie met betrekking tot Lelystad Airport ingediend die met een ruime meerderheid door de gemeenteraad is aangenomen.

In de motie wordt geconstateerd dat uitbreiding van Lelystad Airport tot overlast voor ons dorp en gemeente zal leiden. En dat daardoor ook de verkoop van percelen op het Fortenveld-Vestingveld (Polderwijk) en in het Oosterwold (bij de A27) wordt bemoeilijkt, zo niet onmogelijk zal worden door de te verwachten ernstige overlast van overkomende vliegtuigen op lage hoogte.

Tevens wordt in de motie geconstateerd dat uitbreiding van Lelystad Airport een hoogtebeperking oplegt die verhinderd dat windmolens hoger dan 146 meter geplaatst kunnen worden.

De motie werd, naast mede-indiener ChristenUnie, gesteund door PvdA/GroenLinks én het CDA. Deze laatste partij met de kanttekening (bij stemverklaring) niet tegen de uitbreiding van het vliegveld te zijn maar wel tegen de ernstige overlast.

Leefbaar Zeewolde is erg tevreden met de aanname van deze motie. In de uitvoering van de motie wordt de portefeuillehouder, wethouder Wim van der Es (VVD) opgedragen een krachtig geluid aan de Alderstafel te laten horen met als doel om duidelijk te maken dat uitbreiding van Lelystad Airport tot ernstige overlast voor onze gemeente zal leiden. Leefbaar Zeewolde volgt de ontwikkelingen op de voet!