Leefbaar Zeewolde stelt strenge voorwaarden aan komst AZC

Begin april heeft het Centrum Opvang Asielzoekers (COA) een verzoek bij de gemeente Zeewolde ingediend om een Asielzoekerscentrum (AZC) te vestigen in het Polenhotel aan de Bosruiterweg. Leefbaar Zeewolde is bereid om over de komst van het AZC te praten zolang daar strikte voorwaarden aan worden gekoppeld. Dat is namelijk in het coalitieakkoord zo afgesproken en Leefbaar Zeewolde staat voor haar handtekening.

Buitenspel

Met deze pro-actieve houding wil Leefbaar Zeewolde te allen tijde voorkomen dat het AZC door een aanwijzingsprocedure van het rijk wordt geregeld. Met deze wetgeving (Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet) kunnen de verantwoordelijke VVD minister Van der Steur en VVD staatsecretaris Dijkhoff besluiten om asielzoekers te plaatsen in bestaande gebouwen buiten de bebouwde kom (bijv. recreatiepark RCN) of in woonwijken (Winterswijk). Leefbaar Zeewolde is daarom ook verbaasd dat de lokale VVD niet over een AZC wil praten; hiermee zet de lokale VVD zich buitenspel en laat zij de bevolking van Zeewolde in de steek. Bovendien heeft de VVD ook haar handtekening onder het coalitieakkoord gezet en dit komt niet erg betrouwbaar over.

“Ja, mits”

Met een “Ja, mits” houding wil de fractie van Leefbaar Zeewolde de regie over komst en locatie van het AZC in eigen handen houden. Daarbij stelt Leefbaar Zeewolde duidelijke voorwaarden over veiligheid en handhaving en mag de komst van het AZC niet leiden tot druk op lokale gezondheidzorg, onderwijs en infrastructuur. Bovendien zal het COA alle kosten moeten dragen zodat de lokale bevolking hier geen extra lasten door zal krijgen. Ook willen de Leefbaren praten over de locatie van AZC vlakbij het nieuw te bouwen Polenhotel.  Extra druk op de lokale huizenmarkt is er niet omdat de toewijzing van het rijk van het aantal asielzoekers met (tijdelijke) verblijfsvergunning per plaats onveranderd blijft.

In gesprek

Leefbaar Zeewolde is samen met het college van Burgemeester en Wethouders in gesprek om invulling te geven aan deze voorwaarden. Inwoners van Zeewolde mogen daarbij van Leefbaar Zeewolde verwachten dat de belangen van de lokale bevolking goed worden vertegenwoordigd.

 

[redactioneel] 

Op donderdag 21 mei a.s. organiseert de gemeente een informatieavond voor de bevolking van Zeewolde. Op dinsdag 26 mei is er een Beraad van de gemeenteraad en het College van B&W. In juni zal een definitief standpunt worden ingenomen.