Leefbaar Zeewolde stelt Artikel 36 vragen over de Vogelweg

De Vogelweg is een belangrijke en veel gebruikte verkeersader voor de Zeewolder bevolking die toegang geeft tot de snelwegen A27/A6, Almere, Lelystad en grote gedeeltes van het Zeewolder buitengebied.

Leefbaar Zeewolde heeft in het verleden meerdere malen aandacht gevraagd (bijv. artikel 36 vragen, 26 januari, 2009) voor de slechte kwaliteit van het wegdek van de Vogelweg. Vooral de weghelft op het traject Roerdompweg-A27 richting Almere vertoont lange open scheuren en gebroken weggedeeltes waardoor levensgevaarlijke situaties voor de bestuurders ontstaan. De door de provincie verrichte onderhoudswerkzaamheden aan de Vogelweg boden slechts tijdelijke oplossingen maar zijn volstrekt onvoldoende gebleken om een langdurige veilige verkeerssituatie te waarborgen. Leefbaar Zeewolde was dan ook verheugd dat de provincie aankondigde om in Mei, 2016, de problemen van de Vogelweg structureel aan te pakken.

Helaas werd ons via de media duidelijk dat de provincie de werkzaamheden voor maanden heeft uitgesteld vermoedelijk omdat er fouten zijn gemaakt in de aanbestedingsprocedure. De staat van de Vogelweg is dusdanig slecht dat verder uitstel onverantwoordelijk is. Daarom stelt de fractie van Leefbaar Zeewolde het college de volgende ex Art.36 vragen.

 1. Is het college op de hoogte dat
  1. dat de Provincie het onderhoud aan de Vogelweg maanden lang wil uitstellen?
  2. van de slechte kwaliteit van het wegdek van de Vogelweg.
 2. Is het college bereid om de Provincie te wijzen op
  1. de slechte kwaliteit van het wegdek van de Vogelweg
  2. de noodzaak dat structurele aanpassingen aan de Vogelweg noodzakelijk zijn en geen verder uitstel dulden
 3. Indien uitstel van structurele wegwerkzaamheden aan de Vogelweg onvermijdelijk blijkt, is het college bereid de Provincie te verzoeken onmiddellijk tijdelijk onderhoud aan de Vogelweg te laten plaatsvinden om daarmee een verkeersveilige situatie te creëren.

 

Voor meer informatie:
Ben Sonneveld
Fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde
06-16782007