Leefbaar Zeewolde stelt Artikel 36 vragen over de aanrijtijden van de ambulance.

Op maandag 1 februari 2016 heeft GGD Flevoland de gemeenteraad van Zeewolde geïnformeerd over de aanrijtijden van de ambulance in Zeewolde. Uit de presentatie blijkt dat in vele gevallen aanrijtijden niet aan de gewenste criteria voldoen en zijn verslechterd ten opzichte van vorige perioden. Ter vergelijking: in 2014 werd in 12% van de gevallen de aanrijtijden overschreden en in 2015 was dat in 16% het geval.

De GGD geeft aan dat er een aanzienlijke verbeterslag moet plaatsvinden om binnen de gestelde norm te blijven. Ook in vergelijking met andere gemeentes in Flevoland doet Zeewolde het slecht wat betreft de aanrijtijden. Urk en Dronten kennen dezelfde bezetting van de ambulance als Zeewolde, maar hebben in vergelijking minder grote overschrijdingen.

Het streefpercentage voor overschrijdingen is door de zorgverzekeraars voor de hele regio (Flevoland) op 5% gesteld. Momenteel wordt er voor deze hele regio 4,95% aan overschrijding behaald. Dat betekent dat de zorgverzekeraar geen reden ziet om meer ambulances in te zetten. Dit leidt dan ook letterlijk tot levensgevaarlijke situaties in Zeewolde en is voor Leefbaar Zeewolde aanleiding om artikel 36 vragen aan het college te stellen:

  • Is het college op de hoogte van de overschrijding van de aanrijtijden van de ambulance in gemeente Zeewolde.
  • Deelt het college de mening van de fractie van Leefbaar Zeewolde dat de huidige onverkwikkelijke situatie op zeer korte termijn moet verbeteren om daarmee te voldoen aan de gestelde aanrijtijdencriteria.
  • Welke actie kan van het college verwacht worden om de aanrijtijden van de ambulance te verbeteren. 

Voor meer informatie:
Ben Sonneveld
Fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde
06-16782007