‘De Raad in uw Straat’

eefbaar Zeewolde is bijzonder verheugd over de unanieme steun die de gemeenteraad donderdagavond gaf aan de motie ‘De Raad in uw Straat’. Met deze motie wil de lokale partij de politiek dichter bij de inwoners van Zeewolde te brengen door op locatie in de wijken een beraad te organiseren. Inwoners krijgen bij deze bijeenkomsten de gelegenheid om wensen en ideeën naar voren te brengen, bijvoorbeeld om de leefbaarheid in de wijken te verbeteren.

Leefbaar Zeewolde had al tijdens de algemene beschouwingen aangekondigd dat ze met een voorstel zou komen om de inwoners van Zeewolde meer bij de lokale politiek te betrekken. Zowel in het coalitieakkoord als in het collegeprogramma en bij een groot gedeelte van de raad was deze intentie al uitgesproken. Leefbaar Zeewolde maakt dit nu concreet door de inwoners van Zeewolde een prominente rol in het besluitvormingsproces te geven. Leefbaar Zeewolde wil dat de gemeenteraad tijdens De Raad in uw Straat vooral luistert naar de wensen van de Zeewoldenaren en kijken hoe de leefbaarheid in de buurt kan worden verbeterd.

Leefbaar Zeewolde kwam ook met een voorzet voor de uitvoering van De Raad in uw Straat. De bijeenkomsten kunnen worden gehouden in een Zeewolder wijk, op een goed bereikbare locatie die voldoende ruimte biedt aan bezoekers. De inwoners ontvangen van te voren een uitnodiging waarin wordt uitgelegd wat het doel van de avond is. Er wordt begonnen met een speed-dating sessie waar burgers met raadsleden kunnen praten en hun wensen kenbaar maken. Vervolgens een presentatie over de wijk en de speciale punten die aandacht vragen. In het daarop volgende beraad (een niet besluitvormende raadsbijeenkomst) worden de gedane voorstellen bediscussieerd.

Ben Sonneveld, fractievoorzitter van Leefbaar Zeewolde, “Inwoners krijgen hierbij ook de mogelijkheid om in te spreken en problemen en oplossingen aan te dragen”. De gemeenteraad neemt de ingebrachte onderwerpen mee naar de volgende raadsvergadering waar via moties mogelijke wensen kunnen worden geconcretiseerd. De avond wordt afgesloten met een drankje.

De werkgroep communicatie van de gemeenteraad zal zich binnenkort verder buigen over de details van de uitvoering. Sonneveld verwacht dat een eerste Raad in uw Straat in het voorjaar wordt gehouden.

Voor verdere informatie

Ben Sonneveld
Fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde
0616782007
/
Rob Tulleken
Vicefractievoorzitter Leefbaar Zeewolde
0653403703