Democratie; een werkwoord

Op donderdagavond 17 november werd in de Flevomeer bibliotheek van Zeewolde een debat café gehouden met twee sprekers. Het thema van deze avond was; Democratie, een werkwoord. De avond werd ingeleid met de stelling: Burgers moeten vaker mee kunnen beslissen over belangrijke politieke kwesties.

De eerste spreker was Professor Herman Pleij, Hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde. Hij gaf met veel humor een boeiende beschouwing over ons land en haar relatie met de democratie. De Nederlandse democratie is getrapt, we kiezen diegene die mogen kiezen. Sinds oudsher is het gebruikelijk om te ruziën en te discussiëren om daarna een besluit te nemen. Soms wordt dit in de volksmond ook wel “polderen” genoemd waarna men vervolgens verwoordt dat dit ‘het hoogst haalbare is’. Professor Herman, zoals hij zelf genoemd wilde worden vertelde dat Nederland decentraal georganiseerd is en daarmee voor haar inwoners een grote mate van betrokkenheid biedt. Nederlanders hebben een traditie op het gebied van discussiëren en decentraal kan dat goed plaatsvinden. Maar de Nederlanders hechten ook aan het individu. Toch blijkt dat we veel verenigingen hebben, betrokken willen zijn en graag naar samenkomsten (festivals) gaan. Al deze tegenstrijdigheden maken dat we in Nederland hiermee gezamenlijk een grote ideeënrijkdom opbrengen.

De tweede spreker was Ben Sonneveld, de fractievoorzitter van Leefbaar Zeewolde die de vraag voorgelegd kreeg hoe het kwam om als burgerinitiatief, politiek te gaan. De tweede vraag luidde of Zeewolde, het jongste dorp van Nederland, herkenbaar is als ‘Nederland’?
Deze laatste vraag werd instemmend beantwoord maar daarbij aangevuld met “de democratie in gevaar kan komen als men zich niet aan de spelregels houdt”. Hiermee verwoorde hij dat spelers van de democratie zich bewust moeten zijn van de wensen van diegene die ze vertegenwoordigen.

Hoe het kwam dat het burgerinitiatief de stap naar de politiek maakte, naar aanleiding van de groeiplannen voor het dorp, is te beluisteren in het volgende filmpje;

 

Ben Sonneveld vertelde aan de aanwezigen dat we in ons gemeentebestuur diverse vormen van inspraak kennen. Naast de normale manier om met de gemeente en haar bestuur in contact te komen is er de mogelijkheid om in te spreken in commissievergaderingen of raadsvergadering. Tevens is het mogelijk om in te spreken tijdens de fractievergaderingen van de verschillende politieke partijen.
Daarbij heeft Leefbaar Zeewolde onlangs de ‘Raad in uw Straat’ voorgesteld om ook dat te horen wat we niet weten met als doel om dit in de politiek mee te nemen.
Na de beide sprekers vond er gezamenlijk met de aanwezigen een inhoudelijke discussie plaats over de verbinding tussen de burger, bestuur en democratie.

“Democratie; een werkwoord”, Leefbaar Zeewolde, dé lokale partij van Zeewolde, is het hiermee eens.