Wethouder Rein Zijlstra content met de Infographic Begroting 2018

Met gepaste trots heeft Leefbaar Zeewolde wethouder financiën Rein Zijlstra de tweede editie Infographic Begroting 2018 onlangs online gebracht. Opnieuw een sluitende begroting en mooi inzichtelijk gemaakt zodat iedereen in een oogopslag zich kan informeren over de huidige financiën van Zeewolde.

Tijdens de raadsvergadering op 2 november kreeg wethouder Zijlstra van de gemeenteraad unaniem complimenten voor het gevoerde financiële beleid in de afgelopen 8 jaar en de programma begroting voor 2018. Deze complimenten deelde de wethouder direct met zijn ambtenaren en voerde daarbij aan dat het een gezamenlijke inspanning is om dit tot stand te brengen. Daarbij gaf hij wel aan de raad mee om op te letten en alert te zijn op de veranderingen die in de komende jaren gaan plaats vinden. Zoals het wegvallen van de precario belasting en de mogelijke milieu risico’s als de wegen in het buitengebied aangepakt moeten worden. Ook de financiële risico’s in het sociaal domein, o.a. de jeugdzorg zijn reden om alert te blijven.
Hij besloot zijn betoog met: “U kunt deze programma begroting 2018 zien als de concept jaarrekening 2018. Dan weet u alvast waar uw opvolgers mee aan de slag kunnen”.

Klik op de afbeelding voor de Infographic