Donderdagavond 28 juni werd Winnie Prins opnieuw benoemd en beëdigd als wethouder.
Haar portefeuille “Samenleving” zoals verwoord in het coalitieprogramma “Een schone toekomst” zal bestaan uit:
Bestuurlijke vernieuwing en democratie, Toekomst visie, Omgevingsvisie, Jeugdzorg, WMO en Buurtsportcoaches, Volksgezondheid, woonzorg zone en vliegveld Lelystad.

Doordat Winnie haar wethouderspost heeft ingenomen is Theun Schaaf weer opgenomen in de raadsfractie.

De Leefbaar Zeewolde fractie in de gemeenteraad bestaat nu uit: Ben Sonneveld (fractie voorzitter), Els van Es, Evert Ekker, Helmut Hermans (vice-fractie voorzitter) en Theun Schaaf.

 

foto boven: Winnie Prins, naast burgemeester GJ Gorter
foto beneden: Theun Schaaf naast burgemeester GJ Gorter