Reactie belevingsvlucht Vliegroutes Lelystad Airport

P E R S B E R I C H T / 12-sep-2018

Reactie belevingsvlucht Vliegroutes Lelystad Airport

 Op 30 mei jl. heeft de belevingsvlucht boven Flevoland van en naar Lelystad Airport plaats gevonden.

Leefbaar Zeewolde heeft de diverse rapporten bestudeerd die na afloop van de vlucht zijn verschenen. Uit die rapporten blijkt opnieuw dat berekeningen van de geluidswaarden niet of maar gedeeltelijk overeenkomen met de gemeten geluidswaarden. Als gevolg hiervan zal ook ons dorp mogelijk nog meer geluid overlast krijgen dan tot nu toe was aangenomen.

Leefbaar Zeewolde vindt het daarom zeer terecht dat de gemeente in augustus jl. met een brief aan de minister haar zorgen heeft uitgesproken over de onderschatte geluidsproductie en heeft gevraagd voor een goede controle op de berekening.

Tevens is Leefbaar Zeewolde van mening dat het vakantie vliegverkeer wat van Schiphol naar Lelystad verplaatst wordt, ook boven Flevoland van het Schiphol luchtruim gebruik kan maken. Bij de herindeling van het Nederlands luchtruim moet dit een belangrijke voorwaarde zijn zodat vliegtuigen boven Flevoland direct naar kruisvluchthoogte kunnen stijgen en het lange afstand laag vliegen boven onze provincie tot het verleden gaat behoren.

In december 2017 heeft de gemeenteraad van Zeewolde zich via een motie van Leefbaar Zeewolde in meerderheid uitgesproken voor uitstel van de openstelling van het vliegveld en te wachten totdat het luchtruim opnieuw is ingedeeld.

 

Voor meer informatie:
Ben Sonneveld
Fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde
06-16782007

www.leefbaarzeewolde.nl