Nieuwe bestuursvoorzitter Leefbaar Zeewolde: Steven Scheffer

Op de Algemene Ledenvergadering is woensdag 19 september jl. Steven Scheffer unaniem benoemd in de functie van bestuursvoorzitter. Hij volgt hiermee Herly Wowor op die deze functie in de afgelopen anderhalf jaar heeft bekleed. Steven Scheffer maakt bijna drie jaar deel uit van het bestuur en is vereerd met deze benoeming. Samen met het bestuur wil hij zich blijven inzetten voor een frisse en energieke lokale partij die toekomstgericht midden in de samenleving staat.

Verder zijn Karin Ekker-Vording en Jeroen van der Wals als algemeen bestuurslid tot het bestuur toegetreden. Hun kandidatuur werd unaniem gesteund. Het bestuur is hiermee goed op sterkte om de partij een stevig fundament te geven.

In deze vergadering is Rein Zijlstra door het bestuur voorgedragen voor het erelidmaatschap. Michiel Schouten, ook erelid hield daarbij een korte toespraak. De vergadering heeft hier eenduidig mee ingestemd.

Op de foto;  Herly Wowor, Rein Zijlstra en Steven Scheffer. Zittend; Jeroen van der Wals en Karin Ekker-Vording.