Niet te rijmen

Door de vanuit Den Haag opgelegde uitbreiding van zorgtaken zonder financiële compensatie wordt Zeewolde geconfronteerd met tekorten die oplopen van 25 % in de jeugdzorg tot 40 % voor de WMO. Dit heeft geleid tot een forse greep in de reserves om tekorten in de jeugd- en gezondheidszorg op te heffen. 

Leefbaar Zeewolde ondersteunt van harte het initiatief om voldoende geld uit de reserve te reserveren voor de zorg. Maar de grootste lokale partij wijst ook op een mogelijke oplossing voor de tekorten door de dividendbelasting te handhaven en die inkomsten ten gunste van gemeentes uit te keren. Een eenvoudig rekensom leert dat een verdeling van de te innen landelijke dividendbelasting naar rato van inwoneraantallen,  ervoor had gezorgd dat tekorten in onze gemeente worden opgeheven.

Leefbaar Zeewolde diende afgelopen raadsvergadering een motie in, waarin zij de raad vroeg een brief te schrijven naar de Tweede en Eerste Kamer om de dividendbelasting niet af te schaffen en de inkomsten aan de gemeentes te gunnen. De motie werd alleen door Leefbaar Zeewolde gesteund.

Het blijft een vreemde zaak dat Den Haag er kennelijk geen moeite mee heeft om wel buitenlandse aandeelhouders te fêteren, terwijl Zeewolde en andere gemeentes geld tekort komen voor de meest kwetsbare groepen in de samenleving.

Kortweg, Leefbaar Zeewolde vindt het afschaffen van de dividendbelasting niet te rijmen met de tekorten in de gezondheidszorg waar Zeewolde (en ook andere gemeentes) mee te maken krijgt in de komende jaren.

Ben Sonneveld

0616782007