Bewoners Buitengebied aan zet!

Op woensdag 10 april vond er in ‘De Beleving’, Winkelweg 61 in Zeewolde een ontmoeting plaats tussen de inwoners van het buitengebied en de gemeenteraad.

Deze ontmoeting vond plaats in het kader van de Raad op Straat, een initiatief waarbij de Gemeenteraad de wijken van Zeewolde ingaat om zich voor te stellen en om te horen hoe de inwoners van het buitengebied de toekomst tegemoet zien. Daarnaast was de vraag wat er nodig is om over 10 jaar op een goede manier in het buitengebied te kunnen werken, wonen en recreëren.

Er was een mooie opkomst. Naast de bewoners van het buitengebied waren er ook inwoners uit Harderhaven en Flevonatuur aanwezig.

Na het welkomstwoord van de burgemeester werden de bewoners aan het werk gezet. Zes aparte groepen gingen met sheets en viltstift aan de slag om helder op te schrijven wat hen bezig hield. En dat was een variëteit aan onderwerpen, een kleine greep: verruiming voorwaarden bestemmingsplannen, verbreding landbouwwegen, beter onderhoud bermen, bewoning recreatiewoningen, handhavingsproblematiek Harderhaven, ondeugdelijke communicatie met gemeente…!

Kortom het was een avond waar gelegenheid werd gegeven zijn of haar zegje te doen en daarvan werd ruim gebruik gemaakt.
Tot slot spraken de aanwezigen de wens uit vaker met de raadsleden om te tafel te willen zitten. In goede harmonie werd daarna onder het genot van een drankje nog nagepraat.