Leefbaar Zeewolde dient zienswijze in tegen Ontwerpwijzigingsbesluit Luchthaven Lelystad

Het ontwerp wijzigingsbesluit van Lelystad Airport en de actualisatie van de Milieu Effecten Rapportage (MER) geven opnieuw aanleiding voor Leefbaar Zeewolde om een aantal bezwaren in een zienswijze te verwoorden.

Zienswijze_Ontwerpwijzigingsbesluit_Luchthaven_Lelystad_en_actualisatie_MER_februari_2019

In de openbaar gemaakte brief geeft de lokale partij aan dat er in de herziene MER nog steeds informatie ontbreekt en lange-termijn milieu- en gezondheidseffecten onvoldoende zijn meegewogen.
Verder verwijst Leefbaar Zeewolde naar de MER berekeningen die alleen zijn uitgevoerd voor de kleinere categorie (Narrowbody) vliegtoestellen zoals de B737 en Airbus A320.  Echter, de start- en landingsbaan geeft ook ruimte aan de grotere categorie (Widebody) vliegtuigen zoals de Boeing B787 en Airbus A330.
Gezien de ontwikkelingen op andere vliegvelden en het meer open karakter dat Lelystad Airport dreigt te krijgen vanwege de europese regels uit Brussel is het aannemelijk dat deze vliegtuigen ook Lelystad Airport zullen aandoen. Het MER hoofdrapport heeft van de B787 alleen een analyse gemaakt omdat geluid- en prestatiegegevens niet beschikbaar zijn. Voor Zeewolde is met deze categorie vliegtuigen een geluidstoename te verwachten. Leefbaar Zeewolde vindt daarom dat de MER berekeningen ook voor deze grotere categorie toestellen moet worden uitgebreid.
Ten slotte wijst de lokale partij op fundamentele aanpassingen die in het luchtruimindeling gaan plaatsvinden en die moeten leiden tot het opheffen van vliegroutes die langs ons dorp scheren. Echter, procedureel kan zo’n aanpassing alleen plaatsvinden na de herziening van de Luchtvaart Nota. Leefbaar Zeewolde is daarbij van mening dat dit in de goede volgorde moet plaatsvinden.

Klik HIER om de eerdere voorbeeldbrief / zienswijze te lezen die Leefbaar Zeewolde in juli 2014 heeft ingestuurd.

 

Evert Ekker
Fractie Leefbaar Zeewolde
0651497085