Verbouwing sportcomplex het Baken gaat door!

In de raadsvergadering van dinsdag 28 mei 2019 heeft de raad besloten dat het sportcomplex ‘het Baken’ verbouwd mag gaan worden. Het zwembad wordt, evenals de entree en de kleedruimten van het zwembad, vernieuwd. De sporthal daarentegen wordt gemoderniseerd en vergroot naar de huidige eisen. Tevens wordt voldaan aan de laatste duurzaamheid eisen zoals vastgelegd in BENG, Bijna Energie Neutraal Bouwen, een door de Rijksoverheid vastgestelde norm voor nieuwbouw.

Leefbaar Zeewolde is blij dat de verbouwing van sportcomplex het Baken nu daadwerkelijk van start kan gaan. Het heeft immers lang genoeg geduurd.

Fractievoorzitter Ben Sonneveld: “Al in februari 2017 kon de gemeenteraad het besluit nemen om het zwembad te vernieuwen en de sporthal te renoveren op de huidige locatie. Een meerderheid van de raad wilde echter graag zelf dit proces ter hand nemen waardoor meer dan 2 jaar vertraging is ontstaan. We hebben gewaarschuwd dat het prijskaartje beduidend hoger zou worden en helaas is dit ook uitgekomen. Maar laten we niet achterom kijken, er komt een mooie sportvoorziening met zwembad volgens de laatste duurzaamheidseisen en dat is natuurlijk fantastisch!”.

Om de vernieuwing van het zwembad en de verbouwing van de sporthal te bekostigen is een flinke hap uit onze Algemene reserve nodig. Leefbaar Zeewolde is altijd voorzichtig met grote uitgaven uit de gemeentekas maar vindt het belangrijk dat deze basisvoorziening in het dorp kan blijven. De fractie van Leefbaar Zeewolde verwacht dat nu vaart wordt gemaakt en de verbouwing snel en efficiënt zal gaan plaatsvinden voor een mooie voorziening waar zwemmers, sporters en recreanten de komende decennia op plezierige wijze gebruik van kunnen maken.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met de fractievoorzitter van Leefbaar Zeewolde; Ben Sonneveld 06-16782007 of email: [email protected]