Art ex 36 vragen. “Politiehondenoefening met vuurwerk”.

Geacht college,
In de Zeewolde Actueel van week 49 is op de Gemeentepagina een zeer korte “bekendmaking” te vinden:

Burgermeester en wethouders maken bekend dat er een politiehondenoefening met vuurwerk plaatsvindt op:
Datum : 15 en 17 december 2020
Tijdstip: 09.00 uur tot 16.30 uur
Locatie: bij Dasselaarweg 41

Zeewolde wordt de afgelopen maanden geteisterd door het tot ontploffing / ontbranding brengen van (zwaar) vuurwerk, overdag, in de avonduren en ook in de nachtelijke uren (tussen 00.00 uur en 06.00 uur). Het geluid dat gepaard gaat met het ontsteken van dit soort vuurwerk zorgt voor veel overlast bij Zeewoldenaren. Verdere overlast van vuurwerk lijkt daardoor onwenselijk.
Dit is niet de eerste keer dat Leefbaar Zeewolde de politiehondenoefening met vuurwerk onder de aandacht brengt. Tijden het vragenuurtje van de Raad van 19 december 2019 heeft Leefbaar Zeewolde vragen gesteld over de “politiehondenoefening met vuurwerk” van 11, (12) en 13 december 2019.
De portefeuillehouder, de heer Gorter, heeft de toen de vragen als volgt beantwoord:
(te beluisteren via https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Zeewolde/229de23c-34a6-4a1d-ac84-925ca55ea157 )

– Was het college op de hoogte van de training? Daarop moet ik helaas NEE antwoorden en het gaat nog verder; de gemeente was niet geïnformeerd en naar ik begrepen heb SBB ook
niet en om het nog mooier te maken zelfs onze lokale politie niet.
– Als gevolg van het antwoord op vraag 1, was er een vergunning afgegeven: NEE. Dat lijkt me dan ook logisch want we wisten van niks maar ik moet daarbij een kanttekening maken: wij zijn in deze ook niet het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag is de Provincie voor het afsteken van vuurwerk ofwel volgens het vuurwerkbesluit nomen ze dat een ontbrandingstoestemming. Echter in diezelfde wet staat dat er een vrijstelling is voor de politie. Zij kunnen wanneer het hen belieft, waar dan ook, binnen de kaders die het vuurwerkbesluit heeft overal gaan knallen en op ieder moment van de dag en van het jaar.
– Maar is het college het met de Fractie van Leefbaar Zeewolde eens dat er een vergunning zou moeten worden aangevraagd en de bevolking moet worden geïnformeerd, dan zit ik met het volgende, zij mogen niet zomaar wegen afsluiten; daar hebben ze vergunning voor nodig van de gemeente, en dat is dan nog de invalshoek die de gemeente heeft. Zij mogen vuurwerk afsteken. We hebben inmiddels al wat contacten gelegd maar nog niet de juiste personen te pakken maar we zullen politie Nederland onder wiens verantwoordelijkheid dit is gebeurd, vragen voor een volgende keer als ze dit in Zeewolde willen doen, maar misschien nog op een of andere manier geheim willen houden vanwege bepaalde omstandigheden dat ze wel bij ons vergunning aanvragen voor een locatie en laten we dan  met elkaar kijken naar een betere locatie, dat als ze wegen willen afsluiten dat ze daar ook echt net als iedere andere Nederlander en organisatie een vergunning nodig hebben van de gemeente en dat ambtelijk contact loopt al en de formele brief zal gaan komen want dit willen we natuurlijk voorkomen want we hebben allemaal gezien hoeveel reacties dat ook op Facebook en andere fora heeft opgeleverd dus ik wil het graag met u voorkomen en voor volgend jaar goed oplossen. (……. Einde citaat).

De vragen in 2019 waren er met name op gericht om een dergelijke oefening op die specifieke locatie of op een andere locatie zo dicht bij de kern van Zeewolde te voorkomen: deze intentie wordt ook door het college gedeeld. Gelet op de antwoorden op onze vragen en de bekendmaking van eenzelfde “politiehondenoefening met vuurwerk” op dezelfde locatie als in 2019, namelijk nabij Dasselaarweg 41 (Groene Schuur), heeft Leefbaar Zeewolde de volgende vragen:

– Is er voor de 2020 oefening een vergunning afgegeven door de Gemeente c.q. heeft de Politie Nederland een vergunning aangevraagd zoals door de heer Gorter besproken en bedoeld?
– Als er een vergunning is afgegeven, waarom wordt / is deze dan niet gepubliceerd?
– Het college geeft aan dat “….want dit willen we natuurlijk voorkomen want we hebben allemaal gezien hoeveel reacties dat ook op Facebook en andere fora heeft opgeleverd dus ik wil het graag met u voorkomen en voor volgend jaar goed oplossen. ………”
Wat heeft het college ondernomen om deze oefening te voorkomen?
Wat heeft het college voor ogen als men e.e.a. “goed wil oplossen”?
– Waarom is het kennelijk niet gelukt om de oefening te voorkomen?
– Het college heeft in 2019 aangegeven in overleg met de aanvrager naar “een betere  locatie” te zullen gaan kijken: volgens de bekendmaking heeft dit overleg kennelijk niets opgeleverd; waarop is het kijken naar een betere locatie stukgelopen?
– De oefenende eenheden maken gebruik van de Groene Schuur: dient de Groene Schuur hiervoor een vergunning aan te vragen?

Kortom, Leefbaar Zeewolde is van mening dat de beloftes tijdens de Raad van 19-12-20 vooralsnog niet zijn ingelost.  Gelet op de datum van de oefening stelt Leefbaar Zeewolde het zeer op prijs indien de vragen ruim voor de datum van de oefening beantwoord kunnen worden.

Namens de fractie van Leefbaar Zeewolde
H. Hermans
Raadslid.