Provincie reageert op essay van Leefbaar Zeewolde over Datacenter

Leefbaar Zeewolde reageert terug.

In het essay “De achilleshiel van het Datacenter” stelt Leefbaar Zeewolde dat de komst van het Datacenter niet de opmaat moet zijn tot een wildgroei aan windmolens en zonnevelden in het dorp die klimaatneutraliteit van ons dorp moeten borgen. Het essay van fractievoorzitter Ben Sonneveld toont aan dat de komst van het Datacenter resulteert in een twee keer hoger energie verbruik als het dorp momenteel aan groene energie oplevert.

De provincie reageert nu op het essay. In het essay verwijst Leefbaar Zeewolde naar het streven van de provincie om klimaatneutraal te zijn in 2050, verwoordt in het Droombeeld van de Regionale Energie Strategie (RES) Flevoland en in het recent uitgebrachte ‘Wij zijn Flevoland’.

Leefbaar Zeewolde berekende dat de energiebehoefte van het Datacenter equivalent is aan de energieopwekking van 138 windmolens of 1242 ha aan zonnepanelen zo’n 5 procent van ons grondgebied of te wel zo’n 1500 voetbalvelden. Sonneveld stelt dat “Dergelijke ingrepen leiden onherroepelijk tot landschappelijke schade van ons mooie dorp. Temeer als we naar de zoekgebieden wind in de RES kijken waarbij de mogelijkheid bestaat om windmolens in het Wolderwijd te plaatsen”. Dergelijke ontwikkelingen zijn voor Leefbaar Zeewolde een ware nachtmerrie en daarom onbespreekbaar.

Leefbaar Zeewolde eist in het essay harde garanties dat plaatsing van het Datacenter niet de opmaat is tot een wildgroei aan windmolens en zonnevelden. Als die garantie er niet komt dan zal Zeewolde meer last dan voordeel hebben van het Datacenter. Dat kan uiteraard niet de bedoeling zijn en in dat geval zal Leefbaar Zeewolde tegen de komst van het Datacenter stemmen.

De reactie van de provincie stelt de lokale partij enigszins gerust maar niet helemaal. In het uitgebreide antwoord op het essay stelt de commissaris van de koning, dhr. Leen Verbeek, dat er …‘geen verbinding bestaat tussen de in Zeewolde opgewekte energie en in Zeewolde verbruikte energie’. En ‘…Ook via de Regionale Energie Strategie (RES) komt geen extra opgave rechtstreeks naar Zeewolde.’

De provincie geeft verder aan dat de toekomstige opgaves voor alternatieve energieopwekking gebaseerd zullen zijn op energieverbruik van woningen en niet die van de industrie. Echter de brief laat ook nog wat openingen die kunnen duiden dat Flevoland alsnog extra energieopgaven krijgt.
Zinnen als ‘In dat opzicht heeft de komst van een datacentrum invloed op de opgave van de provincie om energieneutraal te worden’. En, ‘… Gelet op dit feit als ook het bod van de regio is het overigens buitengewoon onwaarschijnlijk dat er sprake zal zijn van een extra opgave voor Flevoland’ laten de mogelijkheid voor extra opgaven open.
Ook ziet Leefbaar Zeewolde liever dat zoekgebieden voor windenergie die erg nadelig voor ons dorp kunnen uitpakken voor eens en voor altijd uit de RES verdwijnen.
‘Verder’, zegt Sonneveld, ‘moeten we niet de kop in het zand steken en net doen alsof er door de komst van een datacenter geen extraenergie opgaaf bestaat.’ Het Datacenter blijft een groot energieverbruiker en ook als op hoger niveau een compensatiestrategie wordt ontwikkelt heeft dat lokaal weer consequenties.’
Sonneveld ten slotte, ‘Zeker, het antwoord is een stapje in de goed richting, maar het blijft zaak om de vinger aan de pols te houden en de ontwikkelingen rondom het datacenter op de voet te blijven volgen’.

Lees hier “de Achilleshiel van het Datacenter”

Lees hier de reactie van de Provincie Flevoland

Lees hier het Persbericht van Leefbaar Zeewolde