Leefbaar Zeewolde heeft samen met de ChristenUnie artikel 36 vragen aan het college gesteld over de mogelijke effecten als gevolg van het afgeven van de natuurvergunning voor Lelystad Airport.

Lees hier het antwoord:
20210423 LZ CU effect stikstof uitstoot ruimte Lelystad Airport op gemeente Zeewolde_A

———

Geachte college,

Voor de exploitatie van Lelystad Airport is een natuurvergunning nodig. De minister is voornemens die natuurvergunning te verlenen waarmee Lelystad Airport ‘Stikstof uitstoot ruimte’ krijgt.

De fracties van ChristenUnie en Leefbaar Zeewolde hebben naar aanleiding hiervan de volgende vragen:

  1. Kan het college een notitie (laten) opstellen waarin wordt uitgelegd hoe de natuurvergunning voor Lelystad Airport in al zijn facetten werkt en welke effecten dit gaat krijgen voor het grond- en watergebied van gemeente Zeewolde.
  2. Kan in deze notitie worden aangegeven hoe de ‘Stikstof uitstoot ruimte’ is gedefinieerd. Kan worden aangegeven welke hoeveelheid dit is. Kan hierbij dieper ingaan worden op de stikstof uitstoot en depositie qua tijd, ruimte en omgeving.
  1. Heeft de verleende natuurvergunning voor Lelystad Airport met de ‘stikstof uitstoot ruimte’ effect op het grondgebied van Zeewolde? Indien er bij 10.000 / 45.000 vliegbewegingen inclusief aanvullende wegverkeers- vervoersstromen van en naar het vliegveld effect verwacht wordt

a.  wat betekent dit voor de agrariërs in gemeente Zeewolde

b.  wat is het effect is op de natuurgebieden inclusief het Natura 2000 Randmerengebeid.

c.  wat gaat het effect zijn op de toekomstige ontwikkelingen in Zeewolde (inwoners, mobiliteit, woningbouw, bedrijven, bedrijventerrein ontwikkeling).

Fractievoorzitters,

ChristenUnie Zeewolde
Leefbaar Zeewolde

Artikel 36 vragen effect stikstof_uitstoot_ruimte Lelystad Airport op gemeente Zeewolde