Heipalen windmolens

De beantwoording van het college van B&W leest u hier:
20210510 LZ Gebruik verkeerde heipalen en grondwatervervuiling_A

Op Omroep Flevoland verscheen op zaterdag 8 mei dit bericht:
heipalen-windpark-zeewolde-door-waterbeschermingslaag-geslagen


De fractie van Leefbaar Zeewolde heeft naar aanleiding van dit bericht de volgende vragen: 

Artikel 36 vragen
Zeewolde, maandag 10 mei 2021.

Omroep Flevoland meldde afgelopen zaterdag 8 Mei dat bij de bouw van de windmolens in ons buitengebied verkeerde heipalen zijn gebruikt. De palen zijn gedeeltelijk door de waterbeschermingslaag geslagen die het ‘zuivere’ grondwater moet afdekken van mogelijk vervuild oppervlaktewater. Als heipalen door de waterbeschermingslaag worden geslagen moet de aannemer verplicht prefap-palen gebruiken die voorkomen dat het oppervlaktewater en het grondwater, via de paal, met elkaar in contact kunnen komen. Uit onderzoek van de omgevingsdienst blijkt dat de aannemer verkeerde heipalen gebruikt. Directeur van het windpark dhr. S. Sjoerdsma vindt de gebruikte palen echter veilig genoeg en gaat verder met het heien met de gewraakte palen. Eerder had de provincie de bouwers ‘met klem’ verzocht andere heipalen te gebruiken: het windpark is daar niet op ingegaan.

In de vergunning die de gemeente Zeewolde aan het windpark heeft verleend ontbreekt een verwijzing naar het gebruik van prefab-palen indien de heipalen door de waterbeschermingslaag worden geslagen. Daardoor kan het windpark niet worden gedwongen om andere palen te gebruiken.

 Leefbaar Zeewolde heeft de volgende vragen:

  1. Is het college op de hoogte dat de aannemer van het windpark Zeewolde niet de juiste heipalen gebruikt?
  2. Is het college het met Leefbaar Zeewolde eens dat het voorkomen van het vervuilen van het grondwater zwaarder moet wegen dan de besparing in tijd die er nodig is om nieuwe heipalen te bestellen. (Dhr. S. Sjoerdsma geeft in het artikel van Omroep Flevoland aan dat het maanden zou duren om de juiste heipalen te verkrijgen.)
  3. Kan het college aangeven wat zij heeft gedaan om de aannemer te bewegen om de juiste heipalen te gebruiken?
  4. Welke instantie (gemeente, provincie) is verantwoordelijk voor eventuele lekkages en grondwatervervuiling die veroorzaakt worden door het gebruik van verkeerde heipalen.
  5. Kan het college aangeven of het vervuilen van grondwater door gebruik van verkeerde heipalen als een milieudelict kan worden beschouwd?
  6. Indien vraag 5 positief beantwoord wordt, ziet het college dan nog juridische mogelijkheden om de verdere bouw van het windpark stil te leggen totdat de juiste heipalen kunnen worden gebruikt?

LZ Gebruik verkeerde heipalen en grondwatervervuiling 10 mei 2021

Reageren of een vraag stellen? Stuur ons een bericht:

4 + 0 = ?