Leefbaar stuurt zienswijze op NRD ‘Ruimte voor Defensie”

Leefbaar Zeewolde heeft een zienswijze ingediend op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NDR) op de plannen “Ruimte voor Defensie“.  In de zienswijze wordt kenbaar gemaakt welke aanvullingen naar ons inzicht nodig zijn om de Plan-MER (Milieu Effect Rapportage) op voldoende detail te laten plaatsvinden.

De MER zal worden gebruikt om een goede afweging te maken bij de plannen die Defensie voorstaat. De plannen hebben een groot effect op onze gemeente aangezien er 3 zoek locaties zijn voor een nieuwe kazerne en er gezocht wordt naar een plek voor een munitiedepot. Maar ook dat er gezocht wordt naar een locatie voor het oefenen en trainen met explosieven, een nieuw oefendorp, helikopter-landingsplaatsen en het vliegen met drones. Onze zienswijze heeft betrekking op het grondgebied van Zeewolde.

In het voorjaar verschijnt de ‘Nota van Antwoord’ op alle ingediende zienswijzen.

Lees HIER de Zienswijze van Leefbaar Zeewolde.

Lees HIER de plannen “Ruimte voor Defensie”.
Download van DEZE PAGINA de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en het Participatieplan.

Gebruik de zoekbalk van de website om meer te lezen over de Defensie plannen.

Reageren of een vraag stellen? Stuur ons een bericht:

1 + 3 = ?