36 Vragen en antwoorden over het datacenter

Op 22 april jl. heeft het college van B&W de 36 vragen beantwoord. U kunt de antwoorden hier lezen:

20210319 LZ Vragen over het Datacenter_A

————————–

Leefbaar Zeewolde heeft 36 artikel 36 vragen aan het gemeentebestuur gestuurd. Met de antwoorden wil Leefbaar Zeewolde haar oordeel gaan vormen over de komst van het datacenter. De vragen zijn een compilatie van eigen vragen en vragen van inwoners die de fractie hebben benaderd. Met het openbaar maken van de vragen en de antwoorden hoopt Leefbaar Zeewolde ook de aandacht te wekken voor de ontwikkelplannen waarin het Datacenter is opgenomen en waar inwoners op kunnen reageren: https://www.zeewolde.nl/projecten-in-zeewolde/uitbreiding-trekkersveld-4

Klik HIER voor de 36 vragen