Lelystad Airport: Leefbaar Zeewolde vecht niet-ontvankelijkheid aan en wijst op nieuwe studie over vluchtroutes

Leefbaar Zeewolde is wel degelijk belanghebbende in het beroep over het aanwijzingsbesluit van Lelystad Airport. Dit schrijft de lokale partij in een brief aan de Raad van State waarin ze de niet-ontvankelijkheid door betrokken ministeries aanvecht. Verder wijst Leefbaar Zeewolde in de brief op een nieuwe studie van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium over de vluchtroutestructuur van Lelystad Airport die mogelijk van belang kan zijn bij verdere besluitvorming over de ontwikkeling van het vliegveld.

Volgens de Ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM is Leefbaar Zeewolde niet-ontvankelijk in de zaak tegen het aanwijzingsbesluit Lelystad Airport omdat de lokale partij geen belanghebbende zou zijn. Leefbaar Zeewolde is het niet eens met dit standpunt. De lokale partij wijst in een brief naar de Raad van State op enerzijds de notariële statuten van de partij en anderzijds debetrokkenheid bij diverse (publieks)acties, partijprogramma’s en politieke besluitvorming tegen de overlast voor Zeewolde bij een uitbreiding van Lelystad Airport. Sonneveld fractievoorzitter van Leefbaar Zeewolde, ‘Wij vinden dat we wel degelijk belanghebbende zijn in deze zaak. In onze partijprogramma’s van 2006 en 2010 maakt Leefbaar Zeewolde expliciet duidelijk dat de kernwaarden van het dorp: rust, ruimte en natuur niet mogen worden aangetast door een uitbreiding van Lelystad Airport.” In het laatste partijprogramma (2010-2014) (www.leefbaarzeewolde.nl/lelystadairport) heeft Leefbaar Zeewolde zelfs een apart hoofdstuk gewijd aan de mogelijke schadelijke en overlast gevende gevolgen voor ons dorp. Ook als lokale politieke partij hebben we ons gemanifesteerd door in januari 2006 en juli 2009 actief deel te nemen aan acties waarbij handtekeningen werden ingezameld en door voorbeeldbrieven op onze website te plaatsen. Sonneveld, “Wij menen bovendien dat de ministeries niet erg zeker zijn van hun zaak want ondanks dat ze aangeven dat we niet-ontvankelijk zijn gaan ze wel uitgebreid in op onze bezwaren”.

Leefbaar Zeewolde verwijst in dezelfde brief naar een studie van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium die in opdracht van de Alderstafel de vliegroutes naar Lelystad Airport bestudeert. Sonneveld, “Na contact met het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium bleek dat de studies nog niet klaar waren en ook niet zouden worden vrijgegeven zonder toestemming van de opdrachtgever.” Leefbaar Zeewolde vindt het van essentieel belang dat deze studies bij verdere besluitvorming worden betrokken. Daarom wordt de Raad van State verzocht om deze informatie mee te wegen in hun beoordeling en de gegevens van deze studie zo spoedig mogelijk openbaar te maken”.

Beroep_RaadvanState_LelystadAirport_reactie 2010

Ben Sonneveld, fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde

Mob. 0616782007