De Typisch Leefbaar editie januari 2012 is uit!

De nieuwe Typisch Leefbaar is inmiddels bezorgd bij de inwoners van Zeewolde.

Geen extra lastenverzwaringen
Het afgelopen jaar was een goed politiek jaar voor Zeewolde. Ondanks de vele sombere economische voorspellingen wisten we als een van de weinige gemeentes in Nederland de financiën op orde te houden zonder de burgers daarvoor extra te laten betalen. Een ezond huishoudboekje van de gemeente vormt een goede basis om mogelijke bezuinigingen op te vangen. Leefbaar Zeewolde heeft een raadsbreed gesteund voorstel gedaan om bij bezuinigingen de Zeewolder bevolking niet extra te belasten.

Samenwerking
De goede samenwerking met onze coalitiepartners de ChristenUnie en PvdA/GroenLinks is zeker het vermelden waard. Natuurlijk hebben alle partijen hun eigen uitgangspunten, maar er wordt goed samengewerkt om aan de hand van het opgestelde coalitieprogramma de idealen voor ons dorp te realiseren. Over punten die niet in het coalitieprogramma staan komen we over het algemeen snel tot overeenstemming. Als de meningen te ver uiteen lopen, respecteren we dat van elkaar. Ook daarvoor is ruimte en zo hoort dat in een politieke democratische samenwerking.

Toekomst van Zeewolde
Leefbaar Zeewolde kijkt ook naar de toekomst. Beslissingen die we vandaag nemen zullen belangrijk zijn voor het Zeewolde van morgen. Daarom is het ook een goede zaak dat we in de komende tijd een Structuurvisie voor ons dorp gaan vaststellen. Deze visie geeft richting aan toekomstige ontwikkelingen.

Leefbaar Zeewolde heeft als wens dat ook in de toekomst het dorpse karakter van Zeewolde bewaard blijft en dat de kernwaarden van ons dorp, rust ruimte en natuur behouden blijven. Wij willen graag met u aan uw en onze toekomstidealen blijven werken. Heeft u ideeën of wilt u iets ter sprake brengen laat het ons dan vooral weten. Lees meer ……

Typisch Leefbaar 2012