College beantwoord schriftelijke vragen Zeewolde Liberaal en D66

Ieder gemeenteraadslid heeft het recht schriftelijke vragen (ex artikel 36 reglement van orde) te stellen aan het college. Dit zullen in de regel vragen zijn rond zwaarwegende onderwerpen, al dan niet actueel.

Onlangs hebben de éénmansfracties van Zeewolde Liberaal en D66 artikel 36 vragen gesteld over uiteenlopende onderwerpen.

Schriftelijke vragen Zeewolde Liberaal inzake twitterbericht over OZB
Ten aanzien van de vragen van Zeewolde Liberaal (een afsplitsing van de VVD zonder electoraal mandaat) vraagt Leefbaar Zeewolde zich af of dit onderwerp (een twitterbericht van wethouder Zijlstra over de OZB) nou werkelijk zwaarwegend is. Wat wij wel zwaarwegend vinden is het feit dat de heer Zijlstra door een niet gekozen vertegenwoordiger van de éénmansfractie Zeewolde Liberaal in een antwoord via Twitter en op de website van deze partij wordt uitgemaakt voor leugenaar. Het college beantwoord deze vragen dan ook op niet mis te verstane wijze en legt nog eens precies uit hoe de berekening van de OZB tot stand komt en stelt dat van onjuiste informatieverstrekking door de heer Zijlstra geen sprake is.
Hieronder kunt u de vragen en het daarop gegeven schriftelijke antwoord van het college lezen.

 

Artikel 36 vragen D66 over Kop Noordereiland
Op 8 november stelt de heer Zwart van D66 schriftelijke vragen over berichtgeving dat het Waterschap nieuwe regels stelt aan buitendijkse bebouwing en wat de consequenties hiervoor zijn voor de voorgenomen bebouwing van de Kop van het Noordereiland (Aanloophaven). Dit onderwerp was kort voordien uitgebreid in de gemeenteraad behandeld (zie de notulen van de raadsvergadering in september) en direct door de verantwoordelijke wethouder beantwoord. Desondanks heeft D66 het nodig gevonden om schriftelijke vragen te stellen over dit al behandelde en beantwoorde onderwerp. Zwaarwegend?

20131108_D66-Kop_Noordereiland