Revitaliseren van Kleinschalige Bedrijven terrein mag niet uitmonden in een postzegel woonwijk

Tijdens de raadsvergadering van 25 juni 2020 heeft Leefbaar Zeewolde een motie ingediend om de visie voor Kleinschalige bedrijven terreinen (KBT) te stoppen. De motie werd door BurgerBelang, D66, PvdA/GL en ZL mede ingediend. Het betoog van raadslid Helmut Hermans en de motie geven samen goed weer wat het probleem met de huidige visie is.

De motie werd met 11 van de 19 stemmen aangenomen. 
Leefbaar Zeewolde heeft waardering voor de steun die de partijen aan de motie gaven om deze onwenselijke situatie te stoppen.

Lees hier het betoog:
200625 LZ betoog motie vreemd visie KBT def

Lees hier de motie: 
20200625.19A Motie vreemd Visie kleinschalige bedrijventerreinen LZ PvdAGL BB ZL D66