Wordt inspraak over de Omgevingsvisie voor inwoners Zeewolde ingeperkt?

Tot grote verbazing van Leefbaar Zeewolde bleek er in de laatste…

Voltallige gemeenteraad vindt de Toekomstvisie een goede positieve basis

Op 6 februari jl. tijdens de Commissievergadering Bestuur, Ruimte…

Toekomst visie Zeewolde 2040 aan de gemeenteraad gepresenteerd

Op 4 December jl. werd in The Lux de "Toekomstvisie Zeewolde…