Leefbaar Zeewolde zal haar verantwoordelijkheid blijven nemen 

Leefbaar Zeewolde is met 5 van de 19 op democratische wijze verkregen raadszetels, de grootste partij in de gemeente Zeewolde. Na het onverwachte ontslag van haar wethouder mevrouw Prins op 28 juni jl. heeft de partij geen stem meer bij de uitvoering van collegeprogramma en realisatie-agenda.

Direct na het ontslag van haar wethouder heeft Leefbaar Zeewolde laten weten de bestuurlijke verantwoordelijkheid naar de inwoners toe te willen blijven dragen, door de coalitie te blijven steunen en invulling te zullen geven aan de opengevallen wethouders positie.

Mevrouw Prins is na 17 jaar door de overige raadspartijen ontslagen omdat zij zich als privépersoon in een maatschappelijke discussie heeft gemengd. In de motie van wantrouwen werd gesteld dat men als wethouder of openbaar bestuurder geen eigen mening of visie op onderwerpen mag hebben en zich als privépersoon altijd, 24 uur per dag volledig moet wegcijferen. Uitsluitend de mening van het openbaar bestuur mag worden verkondigd.
Leefbaar Zeewolde denkt hier genuanceerder over. Nergens werd gesteld of uitgesproken dat haar werk onvoldoende was.

Begin juli heeft Leefbaar Zeewolde een nieuwe wethouders-kandidaat gevonden. Deze kandidaat wethouder kan de dossiers welke door mevrouw Prins werden beheerd, onverkort overnemen. De wettelijke voorschriften met betrekking tot aanstelling van een wethouder zullen gerespecteerd worden.

Leefbaar Zeewolde gaat er vanuit dat er binnen de huidige coalitie op korte termijn overeenstemming zal zijn met betrekking tot de installatie van een Leefbaar Zeewolde wethouder en stelt daarbij dat de politiek gevoelige onderwerpen bij collegebesluiten tot die tijd worden uitgesteld.
Naar de mening van Leefbaar Zeewolde is er geen legitieme reden om Leefbaar Zeewolde vertegenwoordiging in het huidige college te ontzeggen.

Bestuur en fractie
Leefbaar Zeewolde

Persbericht Leefbaar Zeewolde zal haar verantwoordelijkheid blijven nemen

Reageren of een vraag stellen? Stuur ons een bericht:

1 + 1 = ?