Hogeschool Windesheim verzamelt data voor de Leefbaarheidsmonitor

In opdracht van Leefbaar Zeewolde voert Hogeschool Windesheim de leefbaarheidsmonitor uit. Met de leefbaarheidsmonitor wordt om de vier jaar bekeken hoe de Zeewolder bevolking tegen de verschillende aspecten van leefbaarheid aankijkt.

De studenten vragen u vriendelijke medewerking om de enquête in te vullen. Op maandag 11 en woensdag 13 oktober is het mogelijk dat u door de studenten hiervoor benaderd wordt.

Reageren of een vraag stellen? Stuur ons een bericht:

1 + 2 = ?

Contactgegevens

Egelpad 5
3892 VS, Zeewolde

Tel: 06 – 46 44 39 41

Bankrekeningnummer NL86 INGB 0007 5292 61, t.n.v. Leefbaar Zeewolde. Wij zijn als ANBI geregistreerd. Uw gift wordt zeer op prijs gesteld en is aftrekbaar van de belastingen.

U kunt ook rechtstreeks email-contact opnemen met onze (politieke) vertegenwoordigers of bestuursleden. Bij de foto in  “Wie is wie” staat het email adres vermeld.