Stentor artikel burgemeester Harderwijk over Lelystad Airport aanleiding voor vragen

Lees hieronder de beantwoording van de Artikel 36 vragen door college van B&W.

20220124 LZ+CU Artikel Stentor d.d. 21 jan 2022-opening Lelystad Airport_A


Aan college van B&W Zeewolde            

Onderwerp: Ex Artikel 36 vragen

Geacht college,

In de Stentor van 21 januari 2022 is een artikel verschenen waarin de burgemeester van Harderwijk reageert op vragen van de Stentor over een mogelijke opening van Lelystad Airport dit jaar. Het artikel stelt dat de burgemeester van Harderwijk ‘kar-trekker’ is namens de omliggende gemeenten waaronder Zeewolde.

Voor de fracties van Leefbaar Zeewolde en de ChristenUnie is dit aanleiding voor de volgende vragen:

  1. Is het college op de hoogte van het artikel in de Stentor: https://www.destentor.nl/veluwe/veluwse-gemeenten-zien-opening-lelystad-airport-als-een-kans-luchthaven-levert-banen-op~a4d60517/
  2. Herkent het college de rol van kartrekker door de burgemeester van Harderwijk.
  3. In het artikel staat dat dat ook Zeewolde wil dat de polderluchthaven wordt geopend. Deelt u deze mening?
  4. Indien u deze mening deelt kunt u dan aangeven waarop het college haar standpunt heeft bepaald ook gezien het feit dat een groot deel van de raad tegen de opening van het vliegveld is.
  5. De Stentor vermeldt dat de gemeenten Nunspeet, Harderwijk, Ermelo, Putten en Zeewolde samen optrekken met als doel ‘in te spelen op de economische spin-off van Lelystad Airport’. Kan het college bevestigen en uitleggen hoe dit samen optrekken gebeurd?
  6. Heeft de Stentor contact gehad met de gemeente Zeewolde over de inhoud van de antwoorden van de burgemeester van Harderwijk.

Ben Sonneveld, Fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde

Ernst Bron, Fractievoorzitter ChristenUnie                 

Reageren of een vraag stellen? Stuur ons een bericht:

4 + 3 = ?