Antwoorden op vragen datacenter geheim?

Antwoorden op vragen datacenter geheim, wat mogen inwoners en raadsleden niet weten? 

De vragen uit de brief van het RijksVastgoedbedrijf (RVB) van 10 augustus 2021 zijn vorige week door het College van Zeewolde, beantwoord. De beantwoording staat in het kabinetsverslag. Dat is niet openbaar en niet voor inwoners inzichtelijk.

Raadsleden hebben ten alle tijde recht op inzage in alle stukken.

Het verzoek van één van onze raadsleden om de stukken in te zien, is echter geweigerd. Als reden voor de weigering werd het ‘openbaar belang’ opgevoerd.

Pas nadat de minister een antwoord heeft gegeven zullen de stukken openbaar gemaakt worden en mogen u en onze raadsleden kennis nemen van de antwoorden van het college.

Dit is schandalig! Op deze wijze wordt raadsleden de mogelijkheid om haar controlerende taak uit te oefenen ontnomen, het belangrijkste principe van een democratische gemeenteraad.
Wij denken na over verder te ondernemen stappen om toch inzicht in deze stukken te krijgen. Wij willen weten wat het college aan het Rijksvastgoedbedrijf en dus de minister heeft geschreven.

Wordt vervolgd

Leefbaar Zeewolde

Brief RVB: afschrift-verzonden-brief-aan-gemeente-zeewolde

Reageren of een vraag stellen? Stuur ons een bericht:

6 + 0 = ?