“Laat zoveel mogelijk oude windmolens Windpark Zeewolde lekker doordraaien”

De laatste 2-3 jaar is een groot aantal nieuwe grote windmolens op het grondgebied van de gemeente Zeewolde gerealiseerd. Het zogeheten Windpark Zeewolde. In hetzelfde gebied waren al 135 oudere windmolens aanwezig. Kleiner dan de nieuwste windmolens, maar op zichzelf nog hele flinke exemplaren. Voor de realisatie van de nieuwe windmolens is afgesproken dat die 135 oudere windmolens eind 2026 moeten zijn afgebroken.

De situatie is sinds de oorlog in Oekraïne drastisch veranderd. Energie is schrikbarend duur geworden en eigen energieopwekking is belangrijker geworden. Het provinciaal bestuur heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om oudere windmolens in geheel Flevoland niet af te breken maar langer door te laten draaien. De provincie acht dit voor heel Flevoland niet haalbaar, maar ziet wel kansen voor de 135 oudere windmolens binnen Windpark Zeewolde. Die ‘kansen’ wil het provinciale bestuur echter niet verder laten onderzoeken om, zoals wordt gezegd ‘eventuele onvrede bij andere moleneigenaren in Flevoland te willen voorkomen’.

De vraag naar energie zal toenemen

Leefbaar Zeewolde is het oneens met deze argumentatie. De huidige situatie ten aanzien van de energietransitie, de afhankelijkheid van buitenlandse energiebronnen en het klimaatvraagstuk maakt het zelf op kunnen wekken van energie uit duurzame bronnen essentieel. Het langer laten draaien van bestaande windmolens is duurzaam mits dit ook technisch verantwoord is.

De vraag naar elektriciteit zal de komende jaren sterk toenemen door de komst van meer elektrische auto’s en systemen met een warmtepomp. Verdere onafhankelijkheid van energie is daarbij belangrijk. De bestaande oudere windmolens op ons grondgebied kunnen daarbij een belangrijke rol spelen.

Leefbaar Zeewolde heeft om die reden in de raadsvergadering van afgelopen donderdag het college van burgemeester en wethouders gevraagd om in overleg te gaan met het nog te vormen nieuwe provinciale bestuur om te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om de oude windmolens, of een deel ervan, binnen het Windpark Zeewolde en op het grondgebied van Zeewolde toch langer door te laten draaien. 

De motie is aangenomen met steun van ChristenUnie en Actief Zeewolde. D66, CDA en VVD stemden tegen. Uiteindelijk 14 stemmen voor en 4 tegen.

 

Reageren of een vraag stellen? Stuur ons een bericht:

0 + 2 = ?