Leefbaar Zeewolde tegen voorlopige voorkeurslocatie ‘superkazerne’.

Het ministerie van Defensie heeft in mei jl. laten weten dat een definitieve locatiekeuze voor de nieuwe ‘superkazerne’ pas in 2024 genomen gaat worden. Het ministerie heeft een voorlopige voorkeur uitgesproken voor een 500 hectare groot gebied nabij de Nijkerkerbrug, ingeklemd tussen de Nijkerkerweg (N301), Spiekweg en Erkemederweg. Er zijn nog drie alternatieve locaties in beeld, waarvan twee in de provincie Flevoland.

De Rijksoverheid zal zeer waarschijnlijk met een inpassingsbesluit uiteindelijk de locatiekeuze bepalen. Het bestemmingsplan wordt vervolgens door de Rijksoverheid vastgesteld. De gemeenteraad van Zeewolde heeft hierin geen rol. 

Na de eerste aankondiging over een grootschalige kazerne nabij Zeewolde is er binnen de partij Leefbaar Zeewolde uitgebreid van gedachten gewisseld over het in te nemen standpunt. Dit heeft enige tijd in beslag genomen, omdat landsbelang, lokaal belang, gemeentebelang en integraliteit van opgaven vanuit verschillende kanten bekeken dienen te worden. Waarbij ieder belang ook weer zijn eigen dynamiek kent.
Inhoudelijke informatie van Defensie ontbreekt om een praktische uitvoering van een dergelijk groot kazerneterrein met oefenterrein te kunnen plaatsen in het beoogde gebied. 

Kernwaarden 

De kernwaarden van Leefbaar Zeewolde zijn rust, ruimte en groen. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat een kazerne op deze locatie niet past binnen de uitgangspunten waar wij als partij voor staan. 
Een ‘superkazerne’ op deze locatie gaat namelijk ten koste van het agrarisch gebied, natuur en recreatie.  Dit zijn belangrijke waarden, die we juist voor dit randmerengebied hebben vastgelegd in de Omgevingsvisie.

Leefbaar Zeewolde blijft met het ministerie van Defensie en andere instanties in gesprek over mogelijke alternatieve locaties. We snappen de noodzaak van de plannen die Defensie heeft, zeker gezien de ontwikkelingen in de Oekraïne en de rest van de wereld.
De informatievoorziening tot op heden is te mager, dat moet echt beter. Voor de boerengezinnen in het aangewezen gebied moet er snel duidelijkheid komen over hun bedrijf en hun toekomst. De inwoners van Zeewolde hebben er recht op te weten wat de impact voor het dorp en de omgeving zal zijn.    

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Manno Jonker, telefoonnummer 06-22159471

Reageren of een vraag stellen? Stuur ons een bericht:

0 + 4 = ?

Contactgegevens

Egelpad 5
3892 VS, Zeewolde

Tel: 06 – 46 44 39 41

Bankrekeningnummer NL87RBRB8842136190 t.n.v. Leefbaar Zeewolde. Wij zijn als ANBI geregistreerd. Uw gift wordt zeer op prijs gesteld en is aftrekbaar van de belastingen.