Onderzoek naar mogelijkheden versnelde realisatie kleine (starters)woningen

Enkele maanden geleden is vanuit de gemeenteraad van Zeewolde een werkgroep “Snelbouw” ontstaan. Deelnemers waren de heren Van der Weide (CDA), Kremer (CU), Jonker en Schaaf (beide Leefbaar Zeewolde). In een aantal gesprekken onderling, maar ook met ambtenaren en wethouder bleek al snel dat een snelle bouw van tijdelijke woningen geen haalbare kaart is.

De werkgroep constateerde wel dat er in Zeewolde een gebrek is aan allerlei type woningen, maar vooral aan de wat kleinere woningen en dat dit grote probleem op korte termijn ook niet zo maar zal verdwijnen. Dit vraagstuk lijkt structureel, gezien de groei van het inwonertal in Nederland de komende jaren.

Ook constateert de werkgroep dat het aantal jongeren, maar ook volwassenen, dat door deze situatie gedwongen bij de ouders moet wonen groot is en dat dit meestal ongewenst is en dat het dus noodzakelijk is dat er meer kleine (starters)woningen beschikbaar komen in Zeewolde voor Zeewoldenaren.

loslaten 1/3 – 1/3 – 1/3

Wat ook naar voren kwam was o.a. dat de bekende verdeling 1/3, 1/3, 1/3 voor te realiseren woningen een lastig punt is als je het accent meer wil leggen op het realiseren van kleine (starters)woningen. Die verdeling 1/3, 1/3, 1/3 houdt in dat binnen een groter plan ongeveer 1/3 van de woningen valt onder de categorie “goedkoop/sociale huur”, 1/3 onder “middelduur” en 1/3 onder “duur”. Met het naar verhouding meer realiseren van kleine (starters)woningen kunnen binnen een beschikbaar grondoppervlak meer woningen worden gerealiseerd.

Het vraagstuk van het kunnen realiseren van woningen is vandaag de dag zeer complex al was het maar gezien het vraagstukken  van stikstof en de energievoorziening. Het college van burgemeester en wethouders doet binnen de kaders van de raad al haar uiterste best. Toch vindt de werkgroep dat college, ambtenaren en de raad gezamenlijk een poging moeten doen om te zien of er toch wat meer kleine (starters)woningen kunnen worden gerealiseerd wanneer bijvoorbeeld de bovengenoemde regel van 1/3, 1/3 1/3, al dan niet tijdelijk, wordt losgelaten. Dit gaat niet gegarandeerd iets opleveren maar het is de moeite waard om gezamenlijk een poging te doen.

Motie

De werkgroep heeft een motie opgesteld met als belangrijkste opgave om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om versneld kleine (starters)woningen te realiseren in de laatste bouwfase van de Polderwijk en in een nog te ontwikkelen nieuwbouwlocatie binnen het gebied Fortenveld. Voor de ligging hiervan wordt verwezen naar de kaart.

De motie is door alle partijen in de gemeenteraad onderschreven en het college van burgemeester en wethouders heeft dat ook gedaan.

Voor de volledige inhoud van de motie wordt verwezen naar de volgende link:
20240328.16 Motie vreemd Onderzoek mogelijkheden versnelde realisatie kleine (starters)woningen_LZ CU, VVD, CDA, AZ, D66

Reageren of een vraag stellen? Stuur ons een bericht:

0 + 7 = ?