Geen geld van Algemene Uitkering naar Veiligheidsregio Flevoland

Leefbaar Zeewolde vindt het ontoelaatbaar dat de Veiligheidsregio…

Lelystad Airport en Code Openbaar bestuur

Brief van ChristenUnie en Leefbaar Zeewolde     | …

Artikel 36 vragen over kosten Veiligheidsregio/brandweer

De fractie van Leefbaar Zeewolde heeft in november Artikel…

Toekomst visie Zeewolde 2040 aan de gemeenteraad gepresenteerd

Op 4 December jl. werd in The Lux de "Toekomstvisie Zeewolde…

Leefbaar Zeewolde blijft strijden tegen aantasting natuur rond het dorp Zeewolde

Staatsbosbeheer is platzak en daarom op zoek naar geld. Een open…

Leefbaar Zeewolde ageert tegen zonnepanelen in het Horsterwold

Tijdens de commissievergadering van donderdag 31 oktober maakte…

Krijgen inwoners Zeewolde het voor de kiezen?

Krijgen inwoners Zeewolde het voor de kiezen? Dinsdagavond…

Verbouwing sportcomplex het Baken gaat door!

In de raadsvergadering van dinsdag 28 mei 2019 heeft de raad…

Zeewolde 2040 toekomst visie bij VV Zeewolde

De wereld verandert snel dus is het goed om na te denken over…