Steven Scheffer beëdigd als nieuwe wethouder

In de raadsvergadering van 2 november 2023 is Steven Scheffer beëdigd als nieuwe  wethouder. Hiermee is de vacature ingevuld die door het terugtreden van Winnie Prins was ontstaan.

Fractie voorzitter Tom Zonneveld kondigde de benoeming aan:
“Nadat Winnie Prins heeft laten weten door gezondheidsredenen te stoppen als wethouder, heeft Leefbaar Zeewolde het proces gestart om invulling te geven aan de ontstane vacature. Meerdere kandidaten hebben zich aangemeld. De kandidatencommissie heeft vervolgens een zorgvuldig proces doorlopen waarin met de kandidaten intensieve gesprekken zijn gevoerd.
Met de resultaten van dat proces is de kandidatencommissie naar de fractie gekomen en heeft de fractie van Leefbaar Zeewolde gekozen om Steven Scheffer voor te dragen als nieuwe wethouder.
Het wethouderschap is voor Steven geen onbekend terrein. Wij zijn blij dat hij zich hiervoor opnieuw heeft aangemeld en we zijn vol vertrouwen dat hij ook zou passen in het huidige college van burgemeester en wethouders.
Daarom mag ik namens de fractie van Leefbaar Zeewolde met trots Steven Scheffer voordragen als nieuwe wethouder”

Bij acclamatie vond de instemming door de gemeenteraad plaats. 

Hieronder enkele foto’s van de beëdiging.

Reageren of een vraag stellen? Stuur ons een bericht:

7 + 0 = ?