Nieuwe 380kV Gestreepte Oranje route bedreiging voor toekomstige ontwikkelingen

TenneT, de elektriciteitsnet beheerder van Nederland heeft plannen om het hoogspanningsnetwerk te versterken met een nieuwe 380kV verbinding tussen Diemen, Lelystad en Ens. In het voorjaar 2023 werd de eerste participatie en consultatie ronde gestart wat leidde tot de eerste Notie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De NDR is nodig om in kaart te krijgen waar mogelijke routes zullen gaan lopen voordat van die mogelijkheden een Milieu Effect Rapportage (MER) wordt gemaakt.

Na de totstandkoming van de eerste NRD is aanleiding gevonden om een tweede NRD uit te schrijven. In de eerste NDR gaan 4 mogelijke routes over of vlak langs de gemeente Zeewolde.
[ Artikel ]. In de tweede NRD is er nog een route bijgekomen: De Gestreepte Oranje route. (zie kaartje, route [2]).
Deze route volgt grofweg de Gooise weg vanaf de Larserweg (N302) tot de Gooise brug.
Daarmee komt die 380kV route dus mogelijk over het toekomstige bedrijven terrein Trekkersveld IV, mogelijk door de toekomstige woningbouwlocatie A (de A-locatie), woningbouwlocatie Fortenveld-Vestingveld en er zal een ruime bosstrook open gemaakt moeten worden om de 380kV route door het Horsterwold te laten lopen.
In oktober jl. heeft TenneT samen met ministerie van Economische zaken in de Meermin een informatie avond gehouden waar inwoners zich konden oriënteren over de zoektocht naar de nieuwe 380kV route.
Op internet is hierover ook informatie te vinden:
Download hier een informatie folder.

Tennet Nieuwe 380kV route Diemen-Ens

Gestreepte ORANJE-route

De toegevoegde, mogelijk nieuwe 380kV Gestreepte ORANJE-route leidt tot een grote bedreiging van de toekomstige ontwikkelingen in de directe nabijheid van ons dorp. We zullen ernstig rekening moeten houden dat er ook financiële consequenties aan zitten als de ontwikkeling van Trekkersveld 4 en de toekomstige woningbouwlocaties hierdoor worden beperkt of (gedeeltelijk) niet uitgevoerd kunnen worden. Tevens vinden we het niet verantwoord om een brede strook bos in ‘Eén van Nederlands grootste aaneengesloten loofbossen’ te kappen.

Motie unaniem aangenomen

Dit was dan ook de reden dat in de raadsvergadering van 2 november door Leefbaar en motie Vreemd aan de orde van de dag werd ingebracht. In samenspraak met de andere raadfracties wordt hierin aan het college verzocht:

  • Bij de regiovertegenwoordiging als gesprekspartner voor de nieuwe 380 KV route ontwikkeling het standpunt van de gemeenteraad van Zeewolde over de “Gestreepte ORANJE – route”, vergelijkbaar als bij de ORANJE – route, te kwalificeren als ‘Ongewenst en voor de gemeenteraad als Onbespreekbaar’.
  • Over de overige routes de “open dialoog” te blijven voeren.
  • Deze motie als zienswijze in te dienen.

De motie is door de gemeenteraad unaniem aangenomen.

Reageren of een vraag stellen? Stuur ons een bericht:

2 + 2 = ?