Oranje 380kV route door Randmeren en langs Zeewolde ongewenst en onbespreekbaar

In de raadsvergadering van 20 april is motie vreemd aan de orde van de dag ‘Drie O’s voor de ORANJE route’ door 5 van de 6 fracties aangenomen. 

In de motie wordt aan de regiovertegenwoordiging van Flevoland, als gesprekspartner naar Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Tennet, aangegeven dat de ORANJE route die door de Veluwe randmeren zal gaan lopen en daarbij ook door of vlak langs het dorp Zeewolde gaat ‘Ongewenst’ en ‘Onbespreekbaar’ is.

Open dialoog over andere routes

De andere mogelijke opties die over het grondgebied van Zeewolde gaan, de ‘Gele’ en de ‘Groene’ route zijn natuurlijk bespreekbaar, vandaar de derde “O” van ‘Open dialoog’. De nieuwe 380kV route tussen Diemen en Ens is nodig voor de leveringszekerheid van het elektriciteitsnet voor Nederland.

De motie is na de aanname door de raad, op de valreep als zienswijze op de Notie Reikwijdte en Detailniveau 380kV Diemen-Ens ingediend.

Ook het college van B&W heeft een zienswijze ingediend waarbij zij heeft aangegeven dat de Oranje route een te grote impact zal geven op natuur en landschap, en lokale en regionale economie en daarom geschrapt zou moeten uit de NDR.

20230420.09 Motie Vreemd Drie Oo’s voor de ORANJE route_LZ

Reageren of een vraag stellen? Stuur ons een bericht:

0 + 2 = ?