Superkazerne; wordt Zeewolde in het ootje genomen?

In de brief van 31 januari jl. aan het ministerie van Defensie was door Leefbaar Zeewolde 1 maart als uiterste datum aangegeven om meer duidelijkheid te krijgen over de plannen voor een superkazerne in Zeewolde. In de brief staat aangegeven:
[begin quote].. een oproep om meer inhoudelijke informatie te delen en argumentatie te geven waarom de kazerne op die locatie voor Defensie wenselijk is. Met die informatie kan een begin worden gemaakt voor een interactief participatieoverleg met de lokale samenleving en lokale politiek over de mogelijke komst, de effecten én de wenselijkheid van een superkazerne in Zeewolde. [end quote]
Ook werd in de brief gevraagd om contact op te nemen voor een gesprek over dit onderwerp.
Er is op geen enkele manier door Defensie gereageerd op de brief van Leefbaar Zeewolde.

De lokale politiek heeft onlangs een afschrift ontvangen van de antwoorden die Defensie heeft gegeven op vragen die o.a. door de betrokken boerenfamilies waren gesteld. Er wordt weinig duidelijkheid gegeven. De antwoorden zijn in het algemeen een herhaling van wat al bekend was en daarmee vooral vaag.

Wel geeft men nog steeds aan van plan te zijn om rond de zomer een definitief besluit te nemen over de voorkeur locatie van de Superkazerne en welke ruimtelijke procedure gevolgd gaat worden. Er wordt nadrukkelijk gesproken over de mogelijkheid van een Rijksinpassingsplan waarbij vanuit Den Haag een besluit wordt genomen en inspraak niet meer zal zijn dan een wassenneus.

De zomer van 2023 nadert met rasse schreden. Leefbaar Zeewolde is geërgerd dat onze gemeente te maken krijgt met door het Rijk gestuurde plannen, zonder dat er op tijd een goed overleg en inspraak met de burgers van Zeewolde kan plaatsvinden.

Omdat er nog steeds geen inhoudelijke informatie wordt verstrekt, is het wat Leefbaar Zeewolde betreft prioriteit om met de lokale politiek en de inwoners in gesprek te gaan over de vraag of er überhaupt plaats is voor zo’n grootschalige ontwikkeling van een Superkazerne met oefenterrein van 500 hectare. Leefbaar Zeewolde wil dat er nú een gedegen inspraak-traject met de inwoners van Zeewolde op basis van de juiste informatie.

Argumenten die Defensie aandraagt voor de locatie bij de Nijkerkerbrug zijn centrale ligging, betaalbaarheid van de grond, dicht bij werknemerspotentieel, werkgelegenheid en voldoende oppervlakte. In de ogen van Leefbaar Zeewolde zijn de huidige lokale omstandigheden; de natuur, de inwoners, de betrokken boeren en hun families en bestaande toeristische aantrekkelijkheid voor het leven, werken en recreëren essentieel. Leefbaar Zeewolde vind een inbreuk hierop zeer onwenselijk.

In een nieuwe brief aan het Ministerie van Defensie heeft Leefbaar Zeewolde de oproep gedaan om vòòr 12 mei in gesprek te gaan met de gemeente en haar inwoners om meer duidelijkheid te geven over de voorgenomen plannen met betrekking tot de Superkazerne op het grondgebied van Zeewolde.

————————-
Voor meer informatie woordvoerder Manno Jonker mobiel:  06-22159471 of email: [email protected]

 

Reageren of een vraag stellen? Stuur ons een bericht:

2 + 5 = ?