Komt er een 380kV hoogspanningslijn door het Wolderwijd en Randmerengebied?

Donderdagavond 30 maart is de gemeenteraad geïnformeerd over de voorgenomen uitbreiding van het 380kV hoogspanningsnetwerk tussen Ens (Noordoostpolder) en Diemen (nabij Amsterdam). TenneT, het bedrijf wat verantwoordelijk is voor het hoogspanning elektriciteitsnet in Nederland, wil voor 2030 een tweede verbinding realiseren vanwege de toenemende vraag naar elektriciteit. De bestaande 380kV hoogspanningsverbinding heeft daarvoor te weinig capaciteit en daarom moet een nieuwe route gevonden worden die Noord-Nederland waar elektriciteit wordt opgewekt, met de Randstad verbindt.

Voor deze nieuwe 380kV hoogspanningsverbinding wordt onderzoek gedaan naar verschillende routes. Van de 5 mogelijke routes door Flevoland gaan er 3 over het grondgebied van Zeewolde. De routes zijn grofweg langs de Vogelweg, langs de Hoge Vaart en langs de Randmerenkust/Wolderwijd. De laatste is dwars door het Wolderwijd getekend (de oranje, meest zuidelijke route)

Sinds 10 maart jl. ligt “Concept NRD Hoogspanningsverbinding Diemen-Lelystad-Ens” ter inzage en kunnen tot 20 april zienswijzen worden ingediend op de nu voorliggende NRD. Dit is de Notitie Reikwijdte en Detail niveau waarin bekeken wordt waaraan de plannen en de Milieu Effect Rapportage (MER) moeten gaan voldoen.

Naast het ruimtelijk aspect van de grote masten en kabels moet er ook aandacht zijn voor de elektromagnetische velden met de daaruit volgende gezondheidsaspecten en ecologische effecten.

Leefbaar Zeewolde waardeert het initiatief van het college om TenneT uit te nodigen zodat de Gemeenteraad hierover actief geïnformeerd is en onderkent het noodzakelijke belang van deze uitbreiding. We willen immers graag allemaal een stabiele elektriciteit levering. Echter vinden we het ook belangrijk dat inwoners kunnen kennisnemen van deze plannen en desgewenst hun zienswijze kenbaar maken.

Inloop bijeenkomst in Meeuwenhoeve Lelystad

Leefbaar Zeewolde vindt het niet juist dat Zeewolde niet gekozen is als locatie waar een inloop bijeenkomst gehouden wordt. Maar u kunt wel op dinsdag 11 april terecht in de Meeuwenhoeve in Lelystad. Medewerkers van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en van Tennet zijn daar aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Een zienswijze kan tot 20 april met een digitaal formulier, per post of telefonisch worden ingediend. Meer informatie en hoe u een zienswijze kunt indienen vindt u op:
www.rvo.nl/diemen-ens.

Plan-samenvatting

Voor een samenvatting van dit plan klikt u op onderstaande link (opent in nieuw venster)
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2023-03/Samenvatting-concept-NRD-Diemen-Lelystad-Ens.pdf

———————–
Voor meer informatie woordvoerder Evert Ekker mobiel: 06-51497085 of email: [email protected]

Bron: RVO.nl/diemen-ens

Reageren of een vraag stellen? Stuur ons een bericht:

5 + 1 = ?