De nieuwe Typisch Leefbaar is uit!

De nieuwe Typisch Leefbaar is op 7 september uitgekomen. De krant nodigt inwoners uit om met Leefbaar Zeewolde in gesprek te gaan over een 3-tal thema’s die de komende tijd gaan spelen. Op 11, 18 en 25 september zijn we in het centrum van Zeewolde.

In de Polderwijk wordt volop gebouwd en iedereen kan zien dat de laatste gedeelten over niet al te lange tijd volgebouwd zullen zijn. Daarom gaat Zeewolde op zoek naar nieuwe woningbouwlocaties en verkent waar dit zou kunnen. Graag willen wij met inwoners in gesprek wat zij hiervan vinden en waar zij eventueel vinden dat nieuwe woningbouwprojecten uit de grond mogen rijzen.

Het tweede thema gaat over de Omgevingswet. Deze gaat volgend jaar op 1 juli 2022 in. Er wordt dan op een andere manier invulling gegeven aan bouwen in de buitenruimte. Inwoners kunnen een actievere rol gaan spelen en participeren in de plannen en de besluitvorming. Dit wordt benoemd als (Burger) Participatie en Draagvlak. Maar wat betekenen deze woorden en wat doe je daar dan mee? Aan de hand van 2 stellingen willen graag met u in gesprek en verkennen wat u ervan weet, wat u ervan vindt en hoe wij hiermee om moeten gaan.

Het derde thema gaat over gemeentelijke financiën en het maken van keuzes. In de gemeentebegroting is niet alles mogelijk en zullen we keuzes moeten maken waar we geld aan willen uitgeven. Dit is een leuk interactief onderwerp waarbij wij graag van u willen weten waarom u een bepaalde keuze maakt. U krijgt 4 balletjes wat uw gemeentebudget vertegenwoordigd en daarmee mag u een keuze maken uit 7 beleidsvelden. Wij zijn benieuwd welke keuze u maakt!

Plogging op 18 september

Voor de derde keer wordt samen met Fysiotherapie Altius en de RCN-camping het Plogging event gehouden. Gelijktijdig met de World Clean Up day gaan we op sportieve wijze het zwerfvuil in Zeewolde opruimen. Ga naar deze pagina voor meer informatie.

Geen krant gekregen?

U heeft de krant niet gekregen als u een Ja/Nee of Nee/Nee sticker op uw brievenbus heeft.
Als u op de afbeelding hieronder klikt, verschijnt de digitale versie. Wilt u graag een papieren exemplaar, stuur dan een email naar [email protected] met uw naam en adres. Wij brengen dan alsnog een exemplaar bij u thuis.

Reageren of een vraag stellen? Stuur ons een bericht:

2 + 2 = ?