Steven Scheffer voorgedragen door Leefbaar Zeewolde als nieuwe wethouder in Zeewolde

Leefbaar Zeewolde heeft Steven Scheffer voorgedragen als nieuwe wethouder. Het is de bedoeling dat hij de plaats zal gaan innemen van Winnie Prins. De coalitiegenoten ondersteunen de kandidatuur van dhr. Scheffer.

Steven Scheffer (54 jaar) is opgegroeid in Sint Maarten, in de kop van Noord-Holland. Na het voortgezet onderwijs in Schagen studeerde hij eerst een jaar aan de Hogeschool voor Toerisme, vervolgens aan de Universiteit Tilburg waar hij na zijn propedeuse Economie afstudeerde in Personeelwetenschappen. Zijn eerste functie was personeelsfunctionaris bij Koninklijke Nijverdal-Ten Cate. Vervolgens werd hij werkzaam in de gezondheidszorg, waarbij hij begon als hoofd P&O. Al snel daarna bekleedde hij verschillende directiefuncties. Zo heeft hij ruim 13 jaar gewerkt bij thuiszorg Eemland (Amersfoort en omliggende gemeenten) waar hij verantwoordelijk was voor de jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen, het algemeen maatschappelijk werk en diverse andere vormen van zorgverlening. De laatste 12 jaar (tot voorjaar 2020) was hij directeur bij Koninklijke Visio, een landelijke organisatie met een brede dienstverlening aan mensen met een visuele beperking. Het afgelopen jaar verleende hij ondersteuning bij het opzetten van een online platform voor voeding en leefstijl. Zo’n 5 jaar geleden is hij gevraagd bestuurslid te worden van Leefbaar Zeewolde, de afgelopen 4 jaar heeft hij de rol van voorzitter op zich genomen.

Profielschets

Steven Scheffer is een positieve en toekomstgerichte bestuurder. Hij is integer, toegankelijk, straalt rust en vertrouwen uit en is plezierig in de omgang. Daarnaast is hij resultaat- en doelgericht. Hij heeft veel ervaring met zorg, volksgezondheid, welzijn, WMO en revalidatie en heeft veel vanuit de ‘aanbieders’ kant met gemeenten samengewerkt. Hij woont inmiddels al 24 jaar met veel plezier in Zeewolde, is getrouwd en heeft 2 dochters.

Achtergrondinformatie

Met de voordracht van Steven Scheffer is de procedure van benoeming tot nieuwe wethouder in Zeewolde nog niet afgerond. De gemeenteraad zal hier op 30 september tijdens de gemeenteraadsvergadering nog een definitief besluit over nemen.

Reageren of een vraag stellen? Stuur ons een bericht:

5 + 0 = ?