Renovatie ‘de Meermin’ gaat helaas niet door

Leefbaar Zeewolde is teleurgesteld dat de gemeenteraad niet akkoord gaat met het plan voor renovatie van De Meermin. Hierdoor ontstaat een flinke vertraging waardoor er kans is op hogere bouwkosten. Het proces van planvorming heeft al (te) lang geduurd. Het huidige gebouw is verouderd en voldoet niet aan de eisen en behoeften van deze tijd.

De afgelopen Covid periode heeft aangetoond hoe kwetsbaar de samenleving kan zijn, uitstel van de renovatie van de Meermin komt de welzijnsfunctie van dit gebouw niet ten goede.

Is er een alternatief?

Er zijn geen geschikte andere locaties in beeld gekomen. De huidige locatie  biedt voordelen: aan het Kerkplein, in het centrum en bekend bij de inwoners van ons dorp. Het huidige gebouw is bouwtechnisch gezien uitstekend te renoveren. Nieuwbouw op een andere locatie zal naar verwachting veel duurder uitvallen.

Functie van De Meermin

De kern van De Meermin is (en blijft) de welzijnsfunctie. Het wordt een gebouw voor maatschappelijke activiteiten, een voorziening voor inloop en vragen van inwoners, een werkplek voor zorgpartners. Daar passen ‘aanvullend’ ook andere groepen en verenigingen in die gebruik maken van De Meermin.

De renovatie moet een flinke verbeterslag zijn om de welzijnsfunctie te kunnen versterken. Juist in ons dorp, dat door zijn prille bestaan en versnippering van functies een zwakkere sociale basis kent. Het is belangrijk in samenhang te investeren.

En als reminder, de gemeenteraad heeft al eerder, in 2020, de Welzijnsvisie vastgesteld. Maar zet nu niet de volgende logische stap. Teleurstellend!

Samenwerking met andere organisaties

Een welzijnslocatie als de Meermin sluit andere organisaties die zich ook met welzijn bezighouden natuurlijk niet uit. De Meermin kan niet in alle behoeften van verenigingen voorzien, andere locaties en organisaties dragen hier ook aan bij. Samenwerking is daarom ook nodig, juist om een sterk sociaal maatschappelijk fundament te verkrijgen.

Financieel

Leefbaar Zeewolde is van mening dat financieel gezien het renovatieplan vrijwel sluitend is. Het totaal bedrag (5.2 mln) lijkt veel, maar door de jaarlijkse inkomsten verdient het gebouw zichzelf terug.

En ten slotte, Welzijn is niet te meten langs de financieel-economische meetlat. Welzijn moet vooral gezien worden in het licht van de maatschappelijke impact: zelfredzaamheid en goede kwaliteit van leven voor onze inwoners. Twee pijlers voor een prettige mentale leefomgeving voor jong en oud.

Draagvlakonderzoek/ Behoefteonderzoek

Leefbaar Zeewolde vindt het een goede zaak dat er een behoefteonderzoek heeft plaatsgevonden.

2500 huishoudens zijn aangeschreven, 690 de vragenlijst hebben ingevuld.
Resultaat: 73% heeft behoefte aan de Meermin.
71% heeft behoefte aan, maar ook aan het behoud van de Meermin

130 verenigingen zijn aangeschreven, 51 hebben de vragenlijst ingevuld.
Resultaat: 90% heeft behoefte aan De Meermin.
85% heeft behoefte aan, maar ook aan het behoud van De Meermin

54 huidige gebruikers zijn aangeschreven
Resultaat: 100% heeft behoefte aan en behoud van De Meermin.

Leefbaar Zeewolde is vóór behoud van het activiteitencentrum De Meermin. We houden de vinger aan de pols!

In de commissievergadering hield Els van Els hierover een betoog:
BRS 10 februari agendapunt 4 Meermin betoog Els van Es

Het ontstaan van “de Meermin”

De Stichting Zuiderzeemeermin begon haar bestaan bescheiden in een houten noodgebouw, de Driesterrenkeet. Lees verder op de website van ‘Flevolandsgeheugen.nl’

HIER en HIER

Reageren of een vraag stellen? Stuur ons een bericht:

7 + 0 = ?