Leefbaar Zeewolde stuurt brief over toekomstige kazerne naar ministerie van Defensie, Tweede Kamer en Eerste Kamer

Begin December 2022 is officieel bekend gemaakt dat het ministerie van Defensie het voornemen heeft een nieuwe kazerne met oefenterrein op het grondgebied van Zeewolde te realiseren. Ongeveer een half jaar eerder zijn de politieke partijen van Zeewolde geïnformeerd dat Zeewolde hiervoor in beeld was.

Defensie heeft zijn oog laten vallen op een gebied van 500 Ha, vergelijkbaar met 700 voetbalvelden groot, op één van de mooiste plekken van onze gemeente. Het is boeren land, maar omgeven met het natuurgebied Horsterwold (het grootste aaneengesloten loofbos van Nederland), het natuurgebied de Gelderse Slenk en de bossen waar Scouting Landgoed is gevestigd samen met het Erkemeerder strand. Het gebied is zeer in trek bij onze inwoners, recreanten en toeristen vanwege de ligging naast het Randmerengebied, de Gulden Waterlinie van West-Europa.

Leefbaar Zeewolde is zéér ontstemd over het proces wat nu op landelijk niveau wordt gevolgd. Er wordt gesproken over een inpassingsplan. Hierbij claimt de Rijksoverheid grondgebied zónder dat inwoners, boeren en het lokale bestuur daarover zijn geraadpleegd. Dit leidt tot allerlei speculaties en onrust. De partij stelt dat besluiten die op deze schaal voor grote impact zorgen in overleg met inwoners, belanghebbenden en lokaal bestuur moeten worden genomen en niet moeten worden opgelegd. Daarbij is kwalitatief grondgebied waar rust, ruimte en natuur aanwezig is erg schaars, ook in Flevoland.

Brieven voor informatie en documenten kazerne

Op donderdag 2 februari zullen fractieleden van Leefbaar Zeewolde een brief van Leefbaar Zeewolde en de ChristenUnie aan de Tweede Kamer en Eerste Kamer overhandigen met de oproep om eerst een interactief participatie proces te gaan volgen over de wenselijkheid van een kazerne in de gemeente Zeewolde.
Deze brief verwijst daarbij ook naar een andere brief aan het ministerie van Defensie waarin verzocht wordt om alle informatie en documenten te verstrekken die te maken hebben met de komst van de kazerne. Tevens bevat die brief een oproep aan het ministerie van Defensie voor een open gesprek om te inventariseren wat op Zeewolde afkomt en welke informatie beschikbaar is om een interactief participatieoverleg met inwoners, boeren en lokaal bestuur te kunnen starten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de woordvoerder Kazerne van Leefbaar Zeewolde, Manno Jonker. Mobiel  06 – 22159471

Brief aan woordvoerders Defensie Tweede en Eerste Kamer jan 2023

Brief aan bestuur staf Ministerie van Defensie jan 2023

Reageren of een vraag stellen? Stuur ons een bericht:

1 + 3 = ?

Contactgegevens

Egelpad 5
3892 VS, Zeewolde

Tel: 06 – 46 44 39 41

Bankrekeningnummer NL87RBRB8842136190 t.n.v. Leefbaar Zeewolde. Wij zijn als ANBI geregistreerd. Uw gift wordt zeer op prijs gesteld en is aftrekbaar van de belastingen.