Leefbaar Zeewolde is ontstemd over actieve lobby van CdK Leen Verbeek

In het afgelopen jaar is Leefbaar Zeewolde geïnformeerd over de plannen van defensie waarbij Zeewolde in beeld is als mogelijke locatie voor een nieuw te realiseren kazerne. Verdere informatie is daarbij niet gegeven. Uit de nieuwjaarstoespraak van de commissaris van de koning, dhr. L Verbeek, blijkt nu dat een actieve lobby heeft plaatsgevonden.

Leefbaar Zeewolde vindt deze manier van actief lobby voeren volstrekt ongewenst.
Voor zover ons bekend is er naar de mening van de inwoners en het bestuur van Zeewolde niets op voorhand gevraagd. Dit is oude politiek en Leefbaar Zeewolde vindt dat niet meer van deze tijd.  De partij is van mening dat voor een nieuwe grootschalige ontwikkeling eerst een interactief participatie overleg met de lokale samenleving en de lokale politiek zal moeten plaatsvinden. Tot nu toe zijn alleen vage plukjes informatie verstrekt en daarmee kan geen inschatting gemaakt worden welke effecten te verwachten zijn voor de komende 10 tot 30 jaar. 

Leefbaar Zeewolde wil dat de minister, het ministerie en de provincie vanachter de gesloten deuren komen, uit de loopgraven klimmen en de samenleving van Zeewolde gaat informeren én betrekken bij besluitvorming over de eventuele komst van de mega-kazerne. Er mag geen sprake zijn van een overval waarbij we moeten schikken en accepteren.

 

 

Reageren of een vraag stellen? Stuur ons een bericht:

3 + 1 = ?