Positie Leefbaar Zeewolde over Hyperscale Datacenter

De komst van het hyperscale datacenter naar Zeewolde houdt veel mensen bezig. Onze leden vragen van ons meer duidelijkheid en met dit bericht geven we die.

Leefbaar Zeewolde heeft bij drie thema’s grote bedenkingen.
Vanuit het oogpunt van efficiënt verbruik van energie willen we dat de restwarmte beschikbaar is voor hergebruik en ook gegarandeerd gebruikt gaat worden voor levering aan woningen en bedrijven in Zeewolde en Harderwijk. Die garantie is er nu niet en voor Leefbaar Zeewolde is dit, mede gezien de klimaatopgave, een duidelijke voorwaarde. 

De tweede bedenking betreft het grote energieverbruik van het hyperscale datacenter en de vraag hoe deze gewenste duurzame energie opgewekt moet/gaat worden.

Als derde vinden wij dat de inspraak en participatie bij dit majeure project ver ondermaats is geweest. 

Toereikende antwoorden op onze vragen over deze drie thema’s zijn uitgebleven. Daarom zal Leefbaar Zeewolde niet instemmen met het voorliggende bestemmingsplan.

In de raadsvergadering van 16 december zullen wij ons standpunt nader toelichten.

Fractie van Leefbaar Zeewolde

 

 

Reageren of een vraag stellen? Stuur ons een bericht:

4 + 3 = ?

Contactgegevens

Egelpad 5
3892 VS, Zeewolde

Tel: 06 – 46 44 39 41

Bankrekeningnummer NL87RBRB8842136190 t.n.v. Leefbaar Zeewolde. Wij zijn als ANBI geregistreerd. Uw gift wordt zeer op prijs gesteld en is aftrekbaar van de belastingen.